Marble Moon

PLAATS

 • BE | O-VL | GENT

PROGRAMMA

 • erfgoed | kantoor

OPDRACHTGEVER

 • DENC!-STUDIO

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • interieurarchitectuur
 • duurzaamheid
 • technieken

STATUS

 • voorlopige oplevering: aug 2020

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

AWARDS

 • 2021: eerste laureaat BELGIAN BUILDING AWARD CIRCULAR BUILDING 2021
 • 2021: nominatie Belgian Building Award Circular Building 2021
 • 2021: laureaat CIRCUBUILD AWARD ter erkenning pionier circulair bouwen
 • 2020: WOEMA nominatie Schrijnwerk Awards 2020 - categorie Totaalinrichting

ERFGOED

Dankzij een beschermingsbesluit uit 1996, werd de Voorhaven het grootste beschermde stadsgezicht van Gent, met zo’n 15tal monumenten. Mede dankzij de unieke maritieme sfeer en buurtverbeteringswerken, vestigden er zich ondertussen tal van creatieve bedrijven uit verschillende sectoren. Met de instap in het reconversieproject bevestigt DENC!-STUDIO haar trouw aan de Muide en haar wilskracht inzake circulair bouwen.

De loods werd initieel ingezet als overslagzone voor katoen; vandaag vinden we er woon- en werklofts.
De architectuur van het huidige casco is van de hand van Compagnie O; de invulling gebeurde door DENC!-STUDIO.

denc!-studio

CIRCULAIR

De vertreksbasis is compact en vormefficiënt. De open vloeren zijn flexibel invulbaar door de afwezigheid van dragende wanden en dankzij de structurele opzet gekenmerkt door riante overspanningen (~8m) en vrije hoogtes (~5.2m). Pas na de aankoop van één of meerdere travées worden lichte, akoestisch en brandtechnisch performante, scheidingswanden geplaatst. Later kunnen deze ook vlot weer weg. De verkoop- en verhuurbewegingen, gekenmerkt door opsplitsing of uit samenvoegingen, bewijzen dat het opzet werkt. Dankzij de centrale verdeling vanuit de kelder en opsplitsing van aansturing per traveé, kunnen ook de technieken hierin volgen.

DENC!-STUDIO koos voor een omkeerbare, bio-ecologische verantwoorde FSC houtbouwinvulling. Het ontwerp is vormstabiel op zichzelf en diende niet verankerd aan de vloer. Er werden enkel droge verbindingen en droge afbouwmethodes gebruikt. Via het BIM-model zijn alle ingezette materialen traceerbaar i.f.v. later hergebruik.