denc!-studio

Walk the talk!


Reeds van bij haar oprichting profileerde DENC!-STUDIO zich als een leergierige en veranderingsbereide ‘vernieuwer’; niet gericht op een veilige (windstille) kern maar op de dynamiek van de randen (windveld).


DENC!-STUDIO zag de extra randvoorwaarden inzake duurzaam bouwen nooit als verarming of beperking van de ontwerpvrijheden, doch eerder als nieuwe logica aan het ontwerpproces, als extra uitdaging en aanknopingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën.

Onze bevragende, innoverende en grensverleggende attitude is ons wezenskenmerk.


In augustus 2020 verhuisde DENC!-STUDIO haar eigen kantoor van LOODS 22 naar LOODS 23.

In een reeks nieuwsberichten delen we verhalen, keuzes en mooie beeldjes.

WIN-WIN

Een deel van het nieuwe DENC!-STUDIO kantoor werd uitgevoerd door middel van het herbruikbare JUUNOO systeem voor lichte, niet dragende interieurwanden.

In een wereld van eindige grondstoffen, wordt bij productontwikkeling maar best direct rekening gehouden met terugname en hergebruik.
JUUNOO presenteert dergelijke circulair product én circulair business model met terugnamegarantie.

De Kortrijkse startup wil de bouwwereld veranderen naar een duurzame markt waarbij hergebruik de norm is.
De basis van het systeem zijn uitschuifbare metalen staanders; voorzien van een onder- en bovenregel. Bij de productie wordt gebruik gemaakt van staal met minstens 40% gerecycleerde grondstoffen.

De materiaalkost van een JUUNOO-wand is hoger, maar de verminderde nood aan manuren compenseert dit in belangrijke mate. De wanden kunnen snel worden geplaatst, verplaatst of weggehaald worden, met een minimum aan voorkennis of ervaring. Het modulair karakter, de robuuste uitvoering, de ontwerpvrijheid en de compatibiliteit met diverse afwerkingen, maakt dat het systeem vele malen kan worden hergebruikt, zelfs in gebouwen met een andere plafondhoogte.

Wanneer een systeem minder materiaalverslindend is en over zijn levensloop goedkoper, dan zeggen en schrijven we dus: win-win! Het systeem verkoopt als het ware zichzelf.
Met DENC!-STUDIO geloven we in het systeem en we staan hier duidelijk niet alleen in. Juunoo wist met het systeem een prestigieuze Red Dot Design Award in de wacht te slepen en zelfs in coronatijden extra kapitaal op te halen.

denc!-studio