MarbleMoon

Walk the talk!


Reeds van bij haar oprichting profileerde DENC-STUDIO zich als een leergierige en veranderingsbereide ‘vernieuwer’; niet gericht op een veilige (windstille) kern maar op de dynamiek van de randen (windveld).


DENC-STUDIO zag de extra randvoorwaarden inzake duurzaam bouwen nooit als verarming of beperking van de ontwerpvrijheden, doch eerder als nieuwe logica aan het ontwerpproces, als extra uitdaging en aanknopingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën.

Onze bevragende, innoverende en grensverleggende attitude is ons wezenskenmerk.


In augustus 2020 verhuisde DENC-STUDIO haar eigen kantoor van LOODS 22 naar LOODS 23.

In een reeks nieuwsberichten delen we verhalen, keuzes en mooie beeldjes.

GEEN DUURZAAM BOUWEN ZONDER DUURZAAM ONDERNEMEN

DENC-STUDIO koos haar aannemers én leveranciers op basis van hun gedrevenheid inzake duurzaamheid. De uitvoering gebeurde in bouwteam.

Het regulier, chronologisch maar gefragmenteerd traject werd vervangen door een meer integrale en multidisciplinaire benadering.
Op voet van meer gelijkwaardigheid konden de diverse partijen hun deskundigheid inbrengen.
De partijen voelden zich beter gewaardeerd, stonden vrolijker op de werkvloer, presteerden beter en deden al eens iets extra.

Onderweg ging minder informatie verloren, want iedereen wist waarop beslissingen waren gebaseerd.
Waakzaamheid werd verdeeld over meer mensen. In een open communicatie kwamen onduidelijkheden, onjuistheden en/of onvolkomenheden sneller aan het licht. Door de nauwe samenwerking kon er korter op de bal worden gespeeld. Het halen van de einddatum was niet louter de verantwoordelijkheid van één partij, maar van een geëngageerde groep.
Al werd dan niet gekozen op basis van de goedkoopste prijs, was het financieel plaatje toch een vast agendapunt op de bouwteamvergaderingen.
Ook het halen van het budget werd zo een gedeelde verantwoordelijkheid.

De som van dit alles was een fijne samenwerking en een geslaagd project.
De nominatie voor de SCHRIJNWERK AWARDS 2020, in de categorie totaalinrichting, mag worden gezien als een externe erkenning van het WOEMA vakmanschap.
De architect én de aannemers zijn fier over het eindresultaat. We houden er duurzame relaties aan over.

HOUTBEGAAFD BOUWEN

WOEMA zit meer dan ooit vol energie en pit.
Het houtbouwbedrijf van Simon Suys fusioneerde met MOWOOD, dat hij in 2015 met Nils Detemmerman oprichtte.
Op die manier neemt het WOEMA-team, dat ondertussen 20 medewerkers telt, het bouwtraject nog meer in handen.
Hun nieuwe baseline ‘houtbegaafd bouwen’ verwijst naar hun honger om uitgedaagd te worden.

De door innovatieve houtbouw gebeten Simon Suys werd bekroond tot Bouwman van het jaar 2021, een initiatief van Bouwkroniek en de Belgian Construction Awards