OPRICHTING

DENC!-STUDIO werd opgericht door Bart Cobbaert en Delphine Deceuninck.

Beiden waren meerdere jaren als vorser (wetenschappelijk onderzoeker) ‘duurzaam en energiezuinig bouwen’ actief binnen de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Departement Architectuur Sint-Lucas Gent.
De ontwikkeling van voorgenoemde specialisatiegraad vormde voor hen de aanleiding tot de job als consultant constructie/bouwfysica bij de laatstejaars afstudeerprojecten architectuurstudenten Sint-Lucas Gent, alsook freelance lesgeversactiviteiten en gastcolleges. Bart was twee jaar lang de eerste technische adviseur van het PassiefHuis-Platform vzw.
Deze jobs lieten toe in toonaangevende instellingen te doceren en boden het genoegen, tot in het buitenland toe, diverse artikels binnen betreffend vakgebied te publiceren.

Hun affiniteit met duurzaam en energiezuinig bouwen bleef geen louter theoretisch denken, maar krijgt sinds enkele jaren gestalte in een eigen architectuur-/studiebureau: DENC!-STUDIO genoemd, naar Deceuninck EN Cobbaert!
Beide zaakvoerders verkregen het label ‘Energiebewust Architect’ en zijn EPB-verslaggever. Ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken we over de nodige erkeningen.

Klaas Verdru

MULTIPROFESSIONEEL

DENC!-STUDIO is uitgegroeid tot een middelgroot kantoor. ‘Voldoende groot’ om pieken te kunnen ondervangen en derhalve klantenservice te blijven garanderen; ‘voldoende klein’ om persoonlijke betrokkenheid/gedrevenheid te verzekeren.

De gemotiveerde ploeg staat garant voor een professionele aanpak, waarbij functionaliteit en haalbaarheid worden gekoppeld aan architecturale vernieuwing en ruimtelijke kwaliteit in een hedendaagse en sobere vormgeving, met een doorlopende aandacht voor detaillering, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.

Onze werknemers zijn onze beste investering
. In functie stabiliteit en (gespecialiseerde) kennisbeheersing, zijn heel wat medewerkers binnen denc!-studio (in tegenstelling tot de reguliere architecten-kantoren) bedienden.
Met elk hun eigen specifieke praktijkervaring, maar met een gelijkgerichte gedrevenheid in het onderzoeken van architecturale, installatie-technische en duurzame vraagstellingen, zijn de DENC!-STUDIO-medewerkers complementair.

KANTOOR

Om een betere dienstverlening te kunnen verstrekken, verhuisde DENC!-STUDIO op 01/9/2011 naar LOODS22 in de Voorhaven van Gent.
Deze Voorhaven (1882-1890) is met meer dan 15 geklasseerde monumenten vandaag het grootste beschermde stadsgezicht van de stad. LOODS 22 is ondertussen prachtig gerestaureerd en huisvest 21 woonlofts plus 17 kantoorunits.

De Voorhaven werd op het einde van de 19e eeuw gerealiseerd als overslagzone voor katoen. De talrijke buitenlandse schepen werden hier afgeladen en het katoen werd per spoor naar de textielfabrieken in Gent en wijde omgeving vervoerd. LOODS 22 was de eerste van 5 havenloodsen die tussen 1885 tot 1900 werden gebouwd.
Ingenieur Emile Braun maakte gebruik van de allernieuwste bouwtechnieken om in de Voorhaven een kaailengte van meer dan 1 km te realiseren. Braun verdubbelde daarbij in één klap de capaciteit van de Gentse zeehaven.
Sommige loodsen werden deels gerealiseerd met recuperatiematerialen afkomstig van de wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1885.
Bij de Voorhaven hoorde een nieuw geheel van straten waar vele havenarbeiders woonden. De straatnamen verwijzen er naar de havensteden (New-Yorkstraat, Londenstraat, Bombaystraat enz.) waarmee handel werd gedreven of die de exotische schepen hier aanvoerden (Chocoladesteeg, Koffiesteeg en Suikerijsteeg).
LOODS 22 is slechts een eerste fase van een groter geheel van activiteiten die in de Voorhaven een elan van innovatie en creativiteit moeten vestigen.

TEAM

We zijn op zoek naar enthousiastelingen die ons topteam willen versterken!
Geïnteresseerd? Verras ons en stuur uw motivatiebrief, cv en/of portfolio naar info@denc-studio.be. Alleen digitale kandidaturen komen in aanmerking.

Zaakvoerders:

- Bart Cobbaert, architect zaakvoerder, EPB- en ventilatieverslaggever, post-graduaat “energie-techniek in gebouwen”,
- Delphine Deceuninck, architect zaakvoerder, EPB- en ventilatieverslaggever,

Medewerkers-bedienden:

- Andreas Gossye, architect,
- Anouck Baeyens, administratief medewerker,
- Bruno Van de Calseyde, architect,
- Marie Vanderghote, ingenieur-architect,
- Mattias Wouters, ingenieur, EPB- en ventilatieverslaggeving, BREEAM assessor,
- Nathalie Beausaert, architect,
- Saar Alliet, architect,
- Saman Hariri, architect,
- Thomas Delameillieure, ingenieur-architect, BREEAM assessor,
- Valerie T'Hooft, ingenieur-architect.

Medewerkers-freelance:

- Fernanda Quintero, architect.

Medewerkers-stagiairs:

- Barbara Vanbiervliet, architect,
- Charlotte Coupillie, ingenieur-architect,
- Nathan Claeys, ingenieur-architect,
- Sien Staelens, ingenieur-architect.