Privacy Policy

Welke informatie verzamelen we over jou?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat je precies met onze website doet:

  • Wanneer je onze website bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van jou bij: de pagina's die je bezoekt, jouw ip- adres en een identificatie van je browser en computer-type.
    Bijvoorbeeld: een Telenet klant bezocht de website met de Chrome browser op een mobiel toestel. Een andere bezoeker was klant bij KPN Nederland, en gebruikte de Firefox browser op Windows 10.
  • Wanneer je een formulier invult, dan houden we de gegevens die je hebt ingevuld ook bij.

Wie verzamelt deze info over jou?

DENC!-Studio. Raadpleeg onze contactpagina om ons te contacteren

Hoe verzamelen we deze informatie?

De informatie die je in formulieren invult deel je ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van jou. Door die formulieren in te vullen, geeft je ons toestemming om die te verzamelen en daar eventueel verder gevolg aan te geven (zoals bvb een informatie- of contactaanvraag)

De gegevens over welke browser en welk type toestel je gebruikt, alsook de "cookies" stuurt je browser mee.

Het IP-adres krijgen we van jouw computer zelf mee.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

Indien je ons wil contacteren, hebben we deze informatie nodig om jou terug te kunnen contacteren.

De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, de informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen te kunnen analyseren en oplossen.

Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, ...) om onze site te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

Hoe lang bewaren we gegevens over jou?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. We houden de analytische gegevens maximaal 5 jaar bij.

Met wie delen we deze info?

De informatie die ons verschaft wordt gebruiken we zelf, en delen we met niemand. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt door een externe firma. Zij ontvangen jouw ip adres, de identificatie die je browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina's die je bezoekt op onze site.

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt jou als individu centraal, en geeft je een aantal rechten. Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over jou bijhouden en mag je incorrecte gegevens laten aanpassen. Daarnaast kan je ons vragen om gegevens te wissen, en mag je bezwaar maken tegen overdracht van jouw gegevens naar derden.

Indien je één van deze rechten wil uitoefenen, neem je best per email of schriftelijk contact met ons op. Informatie die in cookies bewaard wordt kan je zelf raadplegen en wissen via de instellingen van jouw browser.

Het is wel zo dat het recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Indien je van mening bent dat je rechten geschonden zijn, kan je klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

Maakt deze website gebruik van cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op je toestel worden opgeslagen en die jouw browser bij elk bezoek meestuurt. Deze website maakt gebruik van cookies.

Welke cookies worden er allemaal ingesteld?

We beperken ons tot enkele analytische cookies om ervoor zorgen dat we je o.a. kunnen herkennen bij een volgend bezoek, en kunnen meten hoe onze website gebruikt wordt door onze bezoekers. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics.

Kan ik deze cookies weigeren?

Via de instellingen van jouw browser kan je instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website niet correct meer werken.

Wijzigbaarheid

DENC-STUDIO heeft het recht om deze policy te wijzigen, zonder voorafgaande berichtgeving.

Deze policy werd het laatst gewijzigd op 12 augustus 2018