....-2005

Op 11 juni 1882 legde de Minister van Openbare Werken de eerste steen van de kaaimuur van de Voorhaven.
Met een kaailengte van meer dan 1 km, zou de nieuwe buitenhaven de capaciteit van de Gentse zeehaven in één klap verdubbelen.
De jonge stadsingenieur (én later Gents liberaal burgemeester) Emile Braun schreef hiertoe de allernieuwste bouwtechnieken voor.
De Voorhaven werd initieel ingezet als overslagzone voor katoen. Ter bouw van de havenloodsen werden materialen gerecupereerd uit de wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1885.
Talrijke buitenlandse schepen werden hier afgeladen, waarna het katoen dan per spoor naar de textielfabrieken in Gent en wijde omgeving werd vervoerd.

2005-2011

Bij de Voorhaven hoorde een geheel van straten waar vele havenarbeiders woonden.
De straatnamen (New-Yorkstraat, Londenstraat, Bombaystraat enz.) verwijzen er nu nog naar de havenstedenwaarmee handel werd gedreven of de exotische producten die werden verhandeld (Chocoladesteeg, Koffiesteeg en Suikerijsteeg).
DENC!-STUDIO huurde een van 2005 tot 2011 een kantoorloft ‘Soho’ in het ‘Big Apple Lofthouse’ in de New-Yorkstraat.

Locus

2011-2020

Op 20 november 1996 zette toenmalig Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc Martens zijn handtekening onder het beschermingsbesluit ‘Tolhuis en Voorhaven’.
De Voorhaven werd hiermee meteen het grootste beschermde stadsgezicht van de stad Gent met zo’n 15tal beschermde monumenten, waaronder de overgebleven loodsen 20, 22, 23 en 26. Ook het gietijzeren hekwerk met wachthuisjes, de spoorwegbrug, de brandweerkazerne en de havenkranen aan loods 20 kregen het statuut van beschermd monument.

Om een betere dienstverlening te kunnen verstrekken, kocht DENC!-STUDIO in 2011 in LOODS22 in de Voorhavenlaan een parkgerichte kantoorloft.
Mede gezien de unieke maritieme sfeer, extra in de verf gezet door de verbeteringswerken in de buurt, vestigden er zich door de jaren heen meer en meer creatieve bedrijven uit verschillende sectoren (~ architectuur, web development, IT, marketing en communicatie,…).

denc!-studio

2020-....

Mede teneinde de werkvreugde nog eens extra te boosten, besliste DENC!-STUDIO in 2019 te zullen verhuizen naar de naburige en nog in ontwikkeling zijnde LOODS23.
Met deze keuze betuigt DENC!-STUDIO haar trouw aan de Voorhaven en de Muide. Ineens blijft ook de bereikbaarheid voor de medewerkers en opdrachtgevers verzekerd.
Door opnieuw in te stappen in een reconversieproject bevestigt DENC!-STUDIO haar wilskracht inzake circulair bouwen.
Gezien de structurele opzet wordt gekenmerkt door riante overspanningen en vrije hoogtes, is de invulling vrij flexibel waardoor de loods zich uitstekend leent tot herbestemming.
Met een oppervlakte van ~290m² en een vrije hoogte van ~5.2m zal de werkruimte ruim en ruimtelijk aanvoelen.
Door de hoekligging aan de waterkant, zal het kantoor een fijn uitzicht genieten alsook voldoende daglichttoetreding kunnen verzekeren.
De effectieve verhuis is voorzien eerste helft 2020.

Locus

WORDT VERVOLGD

D.m.v. nieuwsberichten zullen we u verder informeren.
Wie onze buur wil worden, kan alvast extra informatie inwinnen via www.loods23.be.