denc-studio

Walk the talk!


Reeds van bij haar oprichting profileerde DENC-STUDIO zich als een leergierige en veranderingsbereide ‘vernieuwer’; niet gericht op een veilige (windstille) kern maar op de dynamiek van de randen (windveld).

DENC-STUDIO zag de extra randvoorwaarden inzake duurzaam bouwen nooit als verarming of beperking van de ontwerpvrijheden, doch eerder als nieuwe logica aan het ontwerpproces, als extra uitdaging en aanknopingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën.

Onze bevragende, innoverende en grensverleggende attitude is ons wezenskenmerk.

In augustus 2020 verhuisde DENC-STUDIO haar eigen kantoor van LOODS 22 naar LOODS 23.

In een reeks nieuwsberichten delen we verhalen, keuzes en mooie beeldjes.

VAN KALE GRIJZE MUREN WORDT NIEMAND GELUKKIG

Kunst verhoogt ons niveau van bewustzijn.
Kunst maakt ons als mens. Wij zijn het enige levende wezen dat kunst maakt.
Kunst laat ons observeren, reflecteren en ideeën uitwisselen.
Kunst weet ons te prikkelen en verrassen.
Kunst inspireert ons en laat ons buiten de gebaande paden denken.
Kunst kan dé vonk zijn bij het creëren van nieuwe ideeën.

Kunst creëert een prettige werkomgeving en ondersteunt ons bedrijfsimago.
Kunst geeft ons energie.
Kunst is dus veel meer dan decoratie of entertainment.