WIJ ZIJN EEN ARCHITECTEN- EN STUDIEBUREAU MET EEN MISSIE

Niets blijft hetzelfde; overal rond ons heen zien we veranderingen. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Velen zien deze veranderingen als ‘iets om bang van te zijn – tegen elke prijs te vermijden’. De geschiedenis leert ons evenwel dat een strijd tegen verandering, zo goed als steeds wordt verloren.

Reeds van bij haar oprichting profileerde DENC-STUDIO zich als een leergierige en veranderingsbereide ‘vernieuwer’; niet gericht op een veilige (windstille) kern maar eerder op de dynamiek van de randen (het windveld). Innovatie stelt onze onderneming in staat ‘anders’ dan anderen te zijn. Onze bevragende, innoverende en grensverleggende attitude is ons wezenskenmerk.

DENC-STUDIO wil door haar directe en indirecte impact een verschil maken.
DENC-STUDIO wil haar positieve impact maximaliseren.
DENC-STUDIO wil haar negatieve impact reduceren, liefst elimineren.
DENC-STUDIO wil sociale en ecologische verantwoordelijkheid opnemen.

DENC-STUDIO zag de extra randvoorwaarden inzake duurzaam bouwen nooit als verarming of beperking van de ontwerpvrijheden, doch eerder als een nieuwe logica binnen het ontwerpproces, als extra uitdaging en aanknopingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. De ‘veranderingen’ zorgden voor ‘opwinding en nieuwe mogelijkheden’.

Luc Roymans

Als beslissingen eenmaal zijn genomen, is het belangrijk dat de ambities overeind worden gehouden gedurende de gehele looptijd van het project. Om het afbrokkelen van ambities te voorkomen, is het noodzakelijk om ze eenduidig, kwantificeerbaar en controleerbaar te maken. Kosten-baten-analyses, EPB’s en milieu-indexen zijn hierbij nuttige instrumenten.

Maar opgepast: regelgeving’ is daarbij lang niet de enige oplossing; in de bouw barst het van de regels. Een zekere graad van “over-reglementering” leidt bij sommigen zelfs tot ontwijkgedrag. Met alleen “meetstokken” breng je nog geen “verandering” tot stand: het gaat veeleer om de intentie en daarvoor is motivatie nodig. Wij staan voor u klaar!

denc!-studio

Wilt u nog frequenter vers beeldmateriaal zien of een nieuwsberichtje lezen? Neem dan een kijkje op onze bedrijfspagina's van FACEBOOK en INSTAGRAM. Visit! Like! Share! Follow!

denc!-studio