denc!-studio

Walk the talk!

Reeds van bij haar oprichting profileerde DENC!-STUDIO zich als een leergierige en veranderingsbereide ‘vernieuwer’; niet gericht op een veilige (windstille) kern maar op de dynamiek van de randen (windveld).


DENC!-STUDIO zag de extra randvoorwaarden inzake duurzaam bouwen nooit als verarming of beperking van de ontwerpvrijheden, doch eerder als nieuwe logica aan het ontwerpproces, als extra uitdaging en aanknopingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën.
Onze bevragende, innoverende en grensverleggende attitude is ons wezenskenmerk.


In augustus 2020 verhuisde DENC!-STUDIO haar eigen kantoor van LOODS 22 naar LOODS 23.
In een reeks nieuwsberichten delen we verhalen, keuzes en mooie beeldjes.

EEN GROEN BLAADJE

Een slecht binnenklimaat kan aanleiding geven tot droge ogen, concentratiestoornissen, hoofdpijn en/of huidprobleempjes. Zorg daarom steeds voor een goede ventilatie.
Wordt in functie van energierecuperatie en/of akoestiek gekozen voor een mechanische ventilatie, dreigt dit aanleiding te geven tot te droge lucht. Daarom koos DENC!-STUDIO bij de inrichting van haar nieuw kantoor voor een ventilatie met warmtewiel. Dit recupereert naast energie ook vocht.
Daarnaast vinden we in het kantoor ook planten; heel wat planten. Planten zijn er niet alleen voor de sier of sfeer. De groene weldoeners verbeteren de luchtvochtigheid en luchtkwaliteit en weten hiermee stress op de werkvloer te verminderen, alsook welzijnsgevoel en productiviteit te verhogen.

denc!-studio
denc!-studio

Vooreerst zetten luchtzuiverende planten overdag CO2 om in zuurstof. Over het algemeen produceren planten met grote bladeren (zoals bv. Strelitzia’s) meer zuurstof.

Verder kunnen welbepaalde planten de lucht ook zuiveren door schadelijke gassen te neutraliseren, deze op te nemen en vervolgens af te breken. Bij de toppers vinden we op het bureau ondermeer Lepelplanten, Calathea’s, Blauwvaren en Monstera’s,

Door hun verdampingsproces verbeteren planten ook de luchtvochtigheid. Waar een bananenplant niet uitblinkt qua luchtzuivering, doet ze dit met haar grotere bladeren wel qua luchtbevochtiging.

Onze plantjes zijn weldoeners, maar kunnen het niet alleen. Planten verbeteren de luchtkwaliteit enigszins, maar dit alleen volstaat niet.
Daarom kozen we ook doordacht onze bouw- (bv. meubelplaten met weinig, liefst geen, formaldehyde uitstoot) en onderhoudsproducten. De printer- en kopiemachine staat apart.