denc!-studio

Walk the talk!


Reeds van bij haar oprichting profileerde DENC!-STUDIO zich als een leergierige en veranderingsbereide ‘vernieuwer’; niet gericht op een veilige (windstille) kern maar op de dynamiek van de randen (windveld).


DENC!-STUDIO zag de extra randvoorwaarden inzake duurzaam bouwen nooit als verarming of beperking van de ontwerpvrijheden, doch eerder als nieuwe logica aan het ontwerpproces, als extra uitdaging en aanknopingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën.


Onze bevragende, innoverende en grensverleggende attitude is ons wezenskenmerk.


In augustus 2020 verhuisde DENC!-STUDIO haar eigen kantoor van LOODS 22 naar LOODS 23.

In een reeks nieuwsberichten delen we verhalen, keuzes en mooie beeldjes.

BIO-ECOLOGISCH VERANTWOORD

DENC!-STUDIO koos voor haar eigen kantoor voor een bio-ecologische verantwoorde houtbouwinvulling. EURABO werd de geprefereerde leverancier.

Het bedrijf dat in 1997 startte als schaverij van FSC-hout, wist intussen uit te groeien tot een respectabele groothandel in bio-ecologische bouw-, hout- en isolatiematerialen.
Zowel de vakman als de consument zijn er welkom.

denc!-studio

Om de duurzaamheid van de producten te garanderen, worden alle materialen vooraf gescreend op hun ecologische en technische meerwaarde.
Omdat EURABO beseft dat hun producten niet zonder een correcte toepassing en plaatsing kunnen, zet het bedrijf in belangrijke mate in op het delen van kennis.
Hiertoe worden op geregelde basis bijscholings- en ervaringsuitwisselingsmomenten georganiseerd.

EURABO ondersteunt waar mogelijk belangenorganisaties zoals Vibe en het Passiefhuisplatform (~Pixii).

EURABO drijft op de kennis en de inzet van een dertigtal knappe medewerkers. Een hechte ploeg die zorgt voor het succes van de onderneming.