denc-studio

Uit het "woord vooraf", geschreven door Eva Heuts (VIBE) en Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu):

" (...)

We staan voor immense uitdagingen. Denk aan de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, de vergrijzing en gezinsverdunning, de toenemende ruimtelijke wanorde - om er maar enkele te noemen.
Er is nood aan een heuse transitie of omslag: van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energie en van een destructief naar een generatief systeem waarin we natuurlijke processen herstellen, vernieuwen en revitaliseren.

De laatste jaren zien we heel wat hoopgevende initiatieven die deze transities vormgeven. Dit inspiratieboek is er voor iedereen die met stedenbouw en ruimtelijke planning te maken heeft en wil werken aan de regeneratieve stad.

(...)".

Het voorbeeldboek "STEDENBOUW KAN OOK ZO" toont maar liefst vier projecten waar DENC-STUDIO mocht aan meewerken.
We verwijzen met graagte naar:

  • project 22: Minerve, Edegem
  • project 25: Masterplan de Werve Hoef, Wijnegem
  • project 42: Suikerfabriek, Veurne
  • project 43: De nieuwe Dokken, Gent.

Het boek kwam er op initiatief van VIBE (ondersteund door de partners: BBL, VRP, KU Leuven ABLLO en Samenhuizen) en mede dankzij een crowdfundingcampagne.