PLAATS

  • BE | ANT | EDEGEM

PROGRAMMA

  • cohousing (15 wooneenheden), binnen brownfield ontwikkeling (6ha) met gemengd programma, binnen masterplan LAA

OPDRACHTGEVER

  • REVIVE

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • architectuur (volledige opdracht) cohousing

STATUS

  • voorontwerp

ENERGIE

  • BEN

NIEUWSBERICHTEN

Geschiedenis

MINERVE verwijst naar Minerva, dat op de terreinen gevestigd was voor de komst Agfa-Gevaert.
Minerva begon oorspronkelijk als fietsenmaker; vanaf 1900 produceerde oprichter Sylvain de Jong motorfietsen; in 1904 volgden de auto’s.
De beurscrash van 1929 en de Tweede Wereldoorlog fnuikten het succesverhaal.

Agfa werd opgericht in 1873; Lieven Gevaert startte zijn zaak 21 jaar later. Beide ondernemingen boekten succes dankzij hun unieke inzichten en innovaties. In 1964, op de 125ste verjaardag van de fotografie, bundelden Agfa en Gevaert hun krachten.
De terreinen werden gebruikt voor het versnijden en verpakken van fotografisch materiaal en de opslag van filmrollen. Door de digitale revolutie verschoof de focus van het bedrijf op zakelijk én geografisch vlak, waardoor de site niet langer van nut bleek.

Masterplan

De plek krijgt nu een nieuw perspectief. REVIVE ontwikkelt er een gemengde woonwijk met groen karakter, naar het masterplan ontworpen door ACHTERGAEL ARCHITECTEN.
Tegen 2025 zullen er 350 woongelegenheden worden gerealiseerd omgeven door 23’500m² groen: verdeeld over drie parkzones, twee speeltuinen, een groene rustzone, 59 private en 8 collectieve tuinen.
Daarnaast stimuleert het masterplan een klimaat voor ondernemers, met ruimte voor kleinhandel, zelfstandigen en vrije beroepen. Op die manier wordt de wijk als het ware een dorp, én een hefboom voor de hele buurt.
De weloverwogen verhouding tussen de gebouwen en de open ruimtes is cruciaal.

Heel wat aandacht ging uit naar een autoluwe inrichting, slimme architectuur, een mix van privé en collectieve tuinen, sociale voorzieningen, duurzaam materialengebruik en energie- en watervoorziening.
Het project zal optimaal aantakken op het bestaande netwerk van fiets- en voetpaden. Fietsen, wandelen en autodelen worden gestimuleerd door ze een prominente plek te geven in het openbaar domein.

DENC!-STUDIO ontwerpt er een cohousingproject met 15 wooneenheden.

Tijdelijke invulling

Het doorlopen van procedures, het opmaken van een masterplan en het aanvragen van vergunningen neemt al gauw enkele maanden tot jaren in beslag.
In deze doorlooptijd dreigen gebouwen en/of terreinen leeg te blijven staan, terwijl buurtbewoners en lokale initiatiefnemers vaak creatieve ideeën hebben wat ze tijdelijk met de ruimte zouden doen.

Een tijdelijke invulling is voor REVIVE een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar er ruimte is om te sporten en spelen, activiteiten te organiseren, te tuinieren en elkaar te ontmoeten.
Voorwaarde is een publiek en open karakter, niet voor privé gebruik maar gekoppeld aan events, workshops, lessen, voorstellingen en buurt verbindende initiatieven.
Tijdelijke invullingen kunnen ‘dode plekken’ terug leven inblazen.
De bestaande buurt kan op deze manier (hernieuwd) kennis maken met de plek en zelfs al met eventuele toekomstige bewoners. Op die manier wordt de toekomstige leefbuurt geen “nieuwe wijk”, maar eerder een uitbreiding van een bestaande wijk. Voor REVIVE is het ook een tool om te communiceren en sneller te kunnen anticiperen bij eventuele klachten of vragen over de ontwikkeling.

Onder de noemer KAFFÉE ALLÉE werd er op Minerve in de zomers van 2017 en 2018 gestalte gegeven aan de zomerbar, opgebouwd met gerecycleerd materiaal van op de site zelf en van Opnieuw&Co, de buur van de site.
Het was het startschot voor een hoop zomerse activiteiten, want naast de zomerbar kon je op de site ook terecht bij de Vroemfabriek en hun elektrische crossbikes en teambuildingsorganisatie Ontpop.

Puin ruimen

Alleen loods 409 en de leidingenbrug worden behouden, gerenoveerd en herbestemd.
De afbraakwerken zijn een hele klus. Vijf kranen op de site knippen het metaal van de daken, verbrokkelen het beton en halen de bewapening eruit. Een ‘crusher’ verkleint al het beton- en metselpuin op de site.
Doordat bij vroegere verbouwingen de nieuwe vloerplaat steeds op de reeds aanwezige plaat werd gestort, zijn de vloeren in verschillende loodsen tot 80 cm dik.

Het puin dat vrijkomt door de afbraak van de gebouwen van Agfa-Gevaert, wordt hergebruikt voor de aanleg van de straten, paden en zitbanken in wijk.

Dankzij de sloopwerken zal maar liefst zo’n 5 ha verharde oppervlakte worden onthard. Het regenwater wordt in de toekomst niet meer rechtstreeks afgevoerd naar de rioleringen maar gebufferd in wadi’s en regenwaterputten.