PLAATS

 • BE | W-VL | VEURNE

PROGRAMMA

 • nieuwbouw | brownfieldontwikkeling | multifunctionele woonwijk met recreatief stadspark (18ha) bestaande uit ca. 540 woningen, kleinhandel, een woontoren en een levendig wijkplein, een uitgestrekt stadspark en recreatieve vijver

OPDRACHTGEVER

 • PPS WVI + ION|SUIKERPARK bvba

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • volledige architectuuropdracht (33% aandeel in TEAMverband)
 • bewaker Vlaamse duurzaamheidsmeter wijken

STATUS

 • in uitvoering

ENERGIE

 • BEN

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

ER BEWEEGT IETS IN VEURNE

Decennialang was de suikerfabriek een begrip in Veurne.
Sinds 1924 werd er suiker geproduceerd uit door lokale boeren aangeleverde bieten. In deze periode ontstond het omvangrijke landschap bestaande uit rietmoeras en decantatiebekkens.

Als gevolg van globalisering en toegenomen concurrentie, werd de fabriek in 2005 gesloten. Tot dan was de fabriek in het bietenseizoen, met zo'n 200 seizoensarbeidskrachten, één van de grootste werkgevers in Veurne.
Eind 2007 werd de West-Vlaamse Intercommunale WVI eigenaar van de voormalige Suikerfabriek.

Het bureau Omgeving startte in 2009 met de uitwerking van een masterplan, hetwelke in 2011 werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. In 2013 werd de nieuwe bodembestemming vastgelegd via een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) en in 2014 keurde de Vlaamse Regering een eerste ontwerp van brownfieldconvenant goed.
De 49ha grote site zal in de komende jaren worden omgevormd tot een gemengde stedelijke ontwikkeling bestaande uit ruimte voor bedrijvigheid (16ha), een omvangrijk natuurgebied (15ha) alsook een multifunctionele woonwijk met recreatief stadspark (18ha).
De omvang en complexiteit van het ambitieus hefboomproject verklaren meteen de lange voorbereidingstijd.

De WVI realiseert zelf het bedrijventerrein.
Teneinde het natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde te kunnen opwaarderen, werd een samenwerking aangegaan met Natuurpunt. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het bedrijventerrein en de nieuwe woonwijk.

M.b.t de woonwijk met bijhorend recreatief stadspark gingen de WVI en de Stad Veurne op zoek naar private partner. De Waregemse projectontwikkelaar ION kwam als laureaat uit de bus. Hun motto? “Develop different”.
Ter wedstrijdkandidatuur vormde de projectontwikkelaar ION een team met:

 • architecten (B-ARCHITECTEN, DENC!-STUDIO, A1 PLANNING),
 • landschapsarchitecten (DELVA LANDSCAPE ARCHITECT i.s.m. ARA),
 • stedenbouwkundige (CROONENBURO5),
 • duurzaamheidsdeskundigen (3E en DENC!-STUDIO),
 • communicatiebureau (COMMON GROUND),
 • multidisciplinair ingenieursbureau (ANTEA).

Een 30-tal bedrijven ondersteunden, waaronder: UG, VIVES, VTI, SYNTRA WEST, DUCO, MELI, FURNIBO, HAVENZATE/DE LOVIE en CAMBIO. Teamwork makes the dream work!

SUIKERPLEIN én SUIKERPARK

Als naam voor het grootschalige woonproject koos ION voor “SUIKERPARK”. Die naam geeft al meteen aan welke ingrijpende transformatie de Suikerfabriek-site te wachten staat.

Het kloppend hart van de nieuwe site wordt het Suikerplein: een inspirerende ontmoetingsplaats met onder meer een incubator voor start-ups, een aantrekkelijke brasserie en verrassende kleinhandel, complementair aan de binnenstad. SUIKERPARK wil een magneet worden voor startende ondernemers en bedrijven: een inspirerende plek waar zij naast ruimte, ook coaching en financiële steunmaatregelen vinden.

SUIKERPARK wordt geen doorsnee woonontwikkeling. Zowat iedere woning zal in relatie staan tot het park, dat zo een collectieve plek zal worden. Er wordt bewust gekozen voor een groen karakter en daarnaast staan ook flexibiliteit, diversiteit en betaalbaarheid centraal.
Dichtbij de historische binnenstad én het station, biedt de site alle voordelen van de stad én de natuur. Het resultaat is een dynamisch en toegankelijk geheel dat Veurne sterker op de kaart zal zetten.

RESIDENTIEEL - VOOR ELK WAT WILS

Er is voor elk wat wils: appartementen, rijhuizen, atelierwoningen, dijkwoningen aan de Suikerplas, huisvesting voor andersvaliden, penthouses met een uniek zicht over de oude binnenstad, co-housing & flex werkplekken, praktijkruimtes voor vrije beroepen en verrassende winkel- en horecaruimtes.

BETROKKEN BUURT

Een eerste teken van “nieuw leven” was de realisatie van het beheer- en natuureducatief centrum, ’t Suikerklontje, gebouwd door WVI met Europese subsidies. Hiernaast werd het ecologisch volkstuinpark Allonshof met subsidies van de VLM aangelegd. Hier zijn ondertussen een 20-tal gezinnen, onder begeleiding van Tuinhier Veurne, actief.

In SUIKERPARK komt de buurt op de eerste plaats. Daarom wordt er hard gewerkt aan een sterke lokale verankering, waarbij de buurtbewoners echt inspraak krijgen over de verdere ontwikkelingen. Die dialoog is de rode draad doorheen het project, dat inzet op co-creatie, deeleconomie en buurtplatformen. Zowel aan inwoners van Veurne, als aan geïnteresseerden van buitenaf, worden ideeën en voorstellen gevraagd die passen binnen de dynamiek van de site. Een participatief verhaal, waarvan nu al het eerste hoofdstuk wordt geschreven, zie www.suikerpark.be.

SUIKERPARK wil lokale spelers betrekken in alle facetten (niet alleen qua materiaalgebruik of aannemers). Zo werd, in afwachting van de eigenlijke bouwwerkzaamheden, als tijdelijke invulling, in maart 2018, de aanleg van de kinderboerderij “Suikerhof” opgestart, in samenwerking met de lokale partners Furnibo, maatwerkbedrijf Interwest en Grondwerken Marc Ver Eecke. De dagelijkse zorg van de dieren nemen medewerkers van ‘Hoeve Paepehof’ op zich.

Het projectteam wil lokale bedrijven fier maken te mogen meewerken aan het project. Op die manier voelen de achterliggende families en vrienden zich betrokken, wat een draagvlak creëert. “Think global, act local”!

VERBINDING STAAT CENTRAAL

SUIKERPARK bouwt bruggen.

Tussen de woningen en het landschap, tussen gezinnen en generaties, tussen sociale groepen en bedrijven. Maar ook tussen de stad, de site en de haven van Veurne: een nieuwe fietsbrug over de Lovaart en een groene fiets- en wandelas maken het centrum bereikbaarder dan ooit. Die verbindingen komen er met maximaal respect voor de geschiedenis en de natuurlijke omgeving van de oude site.

Zo wordt zowel een deel van de waterbekkens als één van de fundamenten van de suikersilo’s behouden, beide kenmerkend voor het gebied.