MakeMe

PLAATS VAN UITVOERING

  • BE | O-VL | GENT

PROGRAMMA

  • nieuwbouw | residentieel | cohousing

OPDRACHTGEVER

  • PPS SOGENT + SCHIPPERSKAAI DEVELOPMENT cvba

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • ontwerper architectuur (uitvoering i.s.m. ELD)
  • adviseur integrale duurzaamheid
  • techniekenstudies
  • BREEAM assessment

GUNNING

  • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd

STATUS

  • in uitvoering

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

MakeMe

MARITIEM BLAUW ÉN GROEN

Het masterplan NIEUWE DOKKEN maakt ruimte voor nieuwe woonvormen. Op het Noordveld, kijkend over het water, naast het Robinson Crusoëpark, vinden we het stedelijk samenhuizenproject DUBBELTUUPE. We tellen 16 kwalitatieve woongelegenheden met verschillende groottes en indelingen.

Het project gaat een stap verder dan de reguliere graad van collectiviteit (technische ruimte, fietsenstalling, afvalberging…). Op het gelijkvloers vinden we een grote polyvalente ruimte. Op het ruimere dak van de derde bouwlaag bevindt zich een collectieve tuin met overdekte lounge. Het gedeeld gebruik reduceert het ruimtebeslag, het energie- en waterverbruik en dus bijgevolg ook de ecologische voetafdruk. De typologie kent nauwelijks tot geen gelijken in Gent.

In het project staan belevings- en verblijfswaarde centraal. DUBBELTUUPE is een project waar mensen lang kunnen blijven samenleven, samenwerken en elkaar écht ontmoeten. Het richt zich op gemengde woonprofielen, participatie, collectieve voorzieningen en een goede doorwaadbaarheid van de open ruimte. Dit zorgt voor meer sociale controle en betrokkenheid, minder sociale vereenzaming of gettovorming.

De architectuur is stedelijk; terughoudend ten dienste van het grotere verband. Al kan de positie van de duplexwoningen en de simplex appartementen worden afgelezen in het gevelbeeld; de expressie van de individuele wooneenheid blijft ondergeschikt aan die van het pand als geheel. De architectuur is tijdloos, in traditionele materialen en gedekte kleuren. Het gebouw heeft een zelfverzekerde identiteit, met een gevelopbouw verwijzend naar de architectuur van de havenloods. De blauwgroene kleur van de op maat gemaakte gevelsteen past bij het maritieme van de haven en het voorliggend groen.

De footprint van het gebouw neemt het gehele bouwveld in. Galerij en inpandige terrassen realiseren een overgang naar publiek domein. Het belang van de half ondergrondse kelder kan nauwelijks worden overschat. Het optillen van het gelijkvloers komt de privacy van de bewoners ten goede. Daglicht in de kelder veraangenaamt de fietsenstalling en de ateliers. De fietshelling dient minder hoogte te overbruggen.

denc!-studio