Nanopixel

PLAATS VAN UITVOERING

 • BE | O-VL | GENT

PROGRAMMA

 • nieuwbouw | gemengd (klemtoon wonen, waarvan 20% sociaal en 20% “bescheiden”); totaliteit ~ 48’000m²BVO

OPDRACHTGEVER

 • PPS SOGENT + SCHIPPERSKAAI DEVELOPMENT cvba

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • architectuur: ±16% van residentieel programma: in hoofdzaak grond gebonden woningen+appartementen en bijzondere woonvorm cohousing
 • adviseur integrale duurzaamheid: oa. mede-bewaking duurzaamheidsmeter Gent in DUBO-kernteam, BREEAM assessor, EPB- & phpp-energiestudies, koudebruganalyse, dynamische simulaties,…

GUNNING

 • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd

STATUS

 • uitvoering opgestart
 • doorlooptijd: 2013-...

BOUWKOST (excl. btw en erelonen)

 • totaliteit >50M€

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

AWARDS

 • 2023: OUDE DOKKEN GENT laureaat Prijs Wivina Demeester in categorie 'masterplan'
 • 2022: eerste laureaat PRIJS PUBLIEKE RUIMTE
 • 2017: DuCoop eerste laureaat RADICALE VERNIEUWER
 • 2014: eerste laureaat (in team) kandidatuur /wedstrijd PPS "OUDE DOKKEN - WONEN AAN DE SCHIPPERSKAAI" GENT
Nanopixel

CONTEXT

De komende jaren verrijzen in Gent in het volledige gebied rond de Oude Dokken ongeveer 1’500 woningen.
Het deel aan de oostzijde van het Handelsdok komt het eerst aan de beurt. Langs de Schipperskaai komen oa. 400 woningen, woongroen, een basisschool, een crèche en een sporthal.
De bouwprojecten zijn samen met de publieke ruimte ontworpen. Gezien er 3 velden zijn (gescheiden door stadsparkzones), is een gefaseerde uitvoering voor de hand liggend.

LAUREAAT KANDIDATUURSTELLING/WEDSTRIJD PPS

Het voorstel viel bij de Beoordelingscommissie vooral op door de diversiteit in woningen en publieke ruimtes, de aandacht voor collectiviteit en de verregaande ambities op het vlak van mobiliteit en integrale duurzaamheid.
De beoordelingscommissie noemde verder de continuïteit, de sterke regie, de open dialoog en het correct plan van aanpak als belangrijke troeven.

Nanopixel

GLOKALE IDENTITEITEN

Door verschillende specifieke ruimtes naast elkaar, over elkaar, tegen elkaar te plaatsen, krijgen we een aaneengeschakelde veeleenheid, een verkamering van de open ruimte waarbij de gebruiker ze maximaal zelf kan invullen.

Het is pas door ze als geheel te aanschouwen dat de rijkheid, diversiteit en onderliggende sterke samenhang duidelijk wordt.
De impact die de gebouwen, openbare ruimtes, groen, en andere hebben op het globale plan van de Dokken is ingebed in wat ze lokaal en per bouwveld betekenen voor hun directe buren.
Het plan beantwoordt zo veeleer aan het verwachtte, wordt geen eiland en biedt meer door onderdeel te zijn van de ganse stad.
Het zet niet alleen in op het tastbare, maar verwerkt ook de analyse van het onzichtbare. Horizontale tunnelwinden en verticale valwinden worden vermeden; verschillen de akoestische identiteiten ontstaan; geur en geluid zijn telkens anders.
De eenheid van de exclusie wordt vermeden ten voordele van de eenheid van de inclusie van verschillende onderdelen met hun aardige, hun bizarre wisselwerking en hun oneigen samenhang.

Veeleenheid is het onbewust verkregen en nagestreefde resultaat.

INTEGRALE DUURZAAMHEID

Met een waarde van 93,9/110 (incl. surplus “innovatie”) stelt het project een zeer hoge score op de duurzaamheidsmetervoorop.
Alle gebouwenop de site zullen klimaatneutraalzijn.

RADICALE VERNIEUWER

De basisakte voor de hele wijk voorziet in dienstlevering door DuCoop aan alle bewoners. Deze zullen een overeenkomst afsluiten met DuCoop die ondermeer de levering van warmte garandeert en de correcte werking van de technieken verzekert.
DuCoop is gecreëerd door projectontwikkelaar SCHIPPERSKAAI DEVELOPMENT, watermaatschappij FARYS en innovator CLEAN ENERGY INNOVATIVE PROJECTS. Tijdens de realisatie zullen er nog professionele partijen bijkomen. Vanaf 2019 kunnen ook de bewoners aandelen verwerven in de coöperatie en zo delen in de opbrengsten.

In 2017 ging DE STANDAARD samen met de SOCIALE INNOVATIEFABRIEK en RADIO1 op zoek naar tien eigenzinnige en innovatieve projecten die radicale oplossingen voorstellen voor maatschappelijke uitdagingen, voor een betere wereld en een leefbare planeet.
Uit 322 inzendingen koos de jury onder leiding van Wouter Deprez tien Radicale Vernieuwers.

De klimaatjury stipte DuCoop als laureaat aan, omwille van de grote hefboom die het project teweeg brengt. De circulaire visie en de ZAWENT-technologie zijn echte game-changers in duurzaam bouwen.

Grond- en afvalstoffen, energie en water zullen worden gerecupereerd en uitgewisseld. Afvalwater zullen selectief worden opgevangen en samen met het GFT-afval en de voedselresten van de bewoners verwerkt tot biogas voor de verwarming. Grondstoffen zullen tijdens de waterzuivering worden teruggewonnen. Slimme energiesystemen zorgen voor een optimale uitwisseling van energie. DuCoop werkt daarvoor samen met de naburige zeepfabriek Christeyns.

Nooit eerder werden de principes van de circulaire economie in ons land op deze schaal toegepast in een woonproject.