Luc Roymans

PLAATS

 • BE | O-VL | TORHOUT

PROGRAMMA

 • nieuwbouw | residentieel | eengezinswoning

OPDRACHTGEVER

 • particulier

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • architectuur
 • studies technieken
 • studies energie
 • EPB-verslaggeving
 • begeleiding certificatietraject

STATUS

 • voorlopige oplevering: 2012

ENERGIE

 • passiefhuis- én nulenergie-certificaat. In werkelijkheid energie-plus-woning (maar hier bestond/bestaat geen certificatie-systeem voor in België)
 • beschermd volume: 723m³
 • bruto vloeroppervlakte: 210m²
 • geconditioneerde vloeroppervlakte: 164m²
 • E-peil: -11 (alstoen norm maxE80)
 • K-peil: 18 (alstoen norm maxK45)
 • PHPP–energiekengetal verwarming: 14 kWh/m².jr
 • EPB-energiekengetal verwarming: 9 kWh/m².jr
 • Ugemiddeld (incl buitenschrijnwerk): 0.20W/m²K
 • luchtdichtheid n50: 0.42 h-1
 • zonwering: Fc-waarde 10%
 • ventilatie: systeem D; tegenstroom wisselaar warmterecuperatie; zomer-bypass; inregelrapport voor handen; aangesloten op bodem-lucht-warmtewisselaar
 • (na)verwarming + sanitair warm water: lucht/water-warmtepomp
 • hernieuwbare energie: 6.9kWp PV, warmtepomp

FILM

 • oa “Smart Grid Ready”, “algemene voortgang van de werken”, “publireportage Focus-WTV”

PUBLICATIES

AWARDS

 • 2013: nominatie Belgische Prijs Architectuur en Energie | categorie eengezinswoning
Luc Roymans

TIJDSGEEST

De nieuwe Europese energieprestatie-richtlijn bepaalt dat vanaf 2021 enkel nog nieuwbouw mag worden gerealiseerd die bijna geen energie meer verbruikt (~=NZEB Nearly Zero Energy Building). De resterende energiebehoefte in een gebouw zou dan quasi enkel mogen worden gedekt met hernieuwbare energie (zonne-energie, warmtepomp …).

Omdat er nog heel wat werk aan de winkel is naar 2021, keurde de Vlaamse Regering op 17/12/2010 een ontwerp van wijzigingsdecreet en -besluit goed. Hiermee werden de verstrengingsstappen voor 2012 en 2014 principieel genomen.
Jaar na jaar mogen we ons aan strengere normen verwachten. Het bestaande woningbestand dreigt hierdoor in waarde dalen.

AMBITIES

Uitvoerder “Essenta Living” wou op de komende wetgeving vooruitlopen en concentreert zich op een breed gamma aan energie-efficiënte woningen.
Wie een woning wil bouwen die in de toekomst zijn waarde behoudt, vindt zijn gading in een lage-energiewoning, een passiefhuis, een nul-energiewoning of een actieve woning.

Steeds meer opdrachtgevers willen bewust duurzaam bouwen en vinden energie-efficiëntie een belangrijke voorwaarde voor een nieuwbouwwoning.
Een zeker klimaatbewustzijn en verantwoordelijkheidszin t.a.v. de komende generaties, liggen aan de basis.
Bovendien is een energie-efficiënte woning goed gewapend tegen stijgende energieprijzen.

Vanaf 2021 zal elke nieuwbouwwoning verplicht bijna-energieneutraal zijn.
Het is daarom verstandig om vooruit te lopen op deze evolutie en nu reeds te investeren in een woning van de toekomst, voor optimaal waardebehoud.

DRIESTAPPENPLAN

Trias Energetica is een eenvoudig en logisch driestappenplan.
Het helpt ons om de juiste prioriteiten te leggen in het zoeken naar duurzaam energiegebruik. Het moeilijkste van de Trias Energetica is de naam, maar waar het voor staat is bijzonder eenvoudig en logisch.

Technisch gezien kan men een laag E-peil bekomen door stap 1 van de Trias Energetica slechts beperkt toe te passen en volop in te zetten op stap 2.
Maar zo dweilen we met de ‘energiekraan’ open.
Stap 1 zorgt er juist voor dat deze kraan zo weinig mogelijk lekt.

BOUWMETHODE

Houtskeletbouw is voor lage-energiewoningen en passiefhuizen een uitermate geschikte bouwmethode. Maar ook de massieve, traditionele bouwmethode biedt een aantal ontegensprekelijke voordelen. Vertrekkend vanuit de sterke punten van beide systemen, werd een hybride bouwmethode ontwikkeld, het ‘Brick ’n Wood’-systeem, dat het beste van hout en steen verenigt.

Er werd geopteerd voor een massieve draagstructuur in kalkzandsteen en beton. Dit levert veel inerte massa op die voor een stabiele temperatuur zorgt in zomer en in winter. Daarna werd de draagstructuur ingepakt in een houtskeletmantel met glaswolisolatie. Deze mantel omhult het beschermd volume en verzekert de luchtdichtheid. De gebruikte materialen leveren een lage ecoprint op, met een lage energie-inhoud en hoge recycleerbaarheid, geheel in de Cradle-to-cradle-filosofie.

MÉÉR DAN EEN PASSIEFHUIS: GEEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN, ENERGIENEUTRAAL & EEN SLIM HUISNETWERK

De woning is niet alleen een passiefwoning met een lage energievraag.

De woning gebruikt geen fossiele brandstoffen en voorziet op jaarbasis in de volledige energiebehoefte. Niet alleen de energie voor ruimteverwarming, maar ook de energie voor sanitair warm water, verlichting en huishoudtoestellen wordt ter plaatse opgewekt. Er is zelfs een verwacht jaarlijks overschot, zodat de woning “actieve woning” mag genoemd worden. Een zonnecollector, een lucht-water warmtepomp en photo-voltaïsche panelen genereren hernieuwbare energie van de zon en dekken de volledige energievraag op jaarbasis.

Maar er is méér. De innovatie van het energieconcept schuilt in het slimme huisnetwerk dat de ter plaatse opgewekte energie maximaal benut op het ogenblik dat het opgewekt wordt. Op die manier hoeft slechts minimaal energie terug naar het net gestuurd te worden.

Met meer hernieuwbare energie uit zon en wind kampt het elektriciteitsnet met ongewenste pieken en dalen. De instabiliteit van het net wordt opgevangen door een intelligente sturing van het energieverbruik en opslag van energie. Door huishoudtoestellen als vaatwasser, wasautomaat en droogkast te laten werken op gunstige ogenblikken, door de warmtepomp frequentie-gestuurd en alleen op gunstige ogenblikken te laten werken, door warmte op te slaan in een groot buffervat van 950 liter, door de energievraag “flexibel” in de tijd te verschuiven, wordt het energieverbruik afgestemd op de productie. Met deze innovatie loopt de woning vooruit op de aankomende evolutie naar slimme netten met slimme meters.

Het jaarlijkse overschot aan elektrische energie wordt aangewend voor het opladen van een elektrische wagen. Dat opladen gebeurt ook slim en past in het huisnetwerk om eventuele energie-overschotten af te leiden en in te zetten voor elektrische mobiliteit met groene stroom! Zo wordt elektrische mobiliteit een logisch verlengstuk van een slimme energie-efficiënte woning.

denc!-studio

MÉT RESULTAAT

Leuk was de verrassing toen de bewoners spontaan getuigden op facebook:

"
Jaaroverzicht 2014 energieverbruik van onze woning
Meten is weten!


Uitgaven ruimteverwarming: 0 €
Uitgaven verwarming sanitair warm water: 0 €
Uitgaven energieverbruik huishoudelijke toestellen, elektrische apparaten: 0 €
Verbruikt gas alle doeleinden: 0 kWh
Uitstoot CO2 woning alle doeleinden: 0 g
Onderhoudskosten installatie: 0 €
Totaal alle uitgaven energie woning: 0 €
Totaal verbruikte energie woning: 6287 kWh
Totaal geproduceerde energie: 6500 kWh
Energie-overschot: ca 200 kWh (=actief)

Onze woning is dus niet alleen op papier een actieve passiefwoning! Bart Cobbaert van DENC!-STUDIO heeft dus goed gerekend!
By the way: onze elektrische wagen reed ruim 30000 km, tankte thuis 5500 kWh en hier en daar ook aan een EV-laadpaal...

meetperiode 22/12/2013 - 22/12/2014 om precies te zijn
"