Alleen loods 409 en de leidingenbrug worden behouden, gerenoveerd en herbestemd.
De afbraakwerken zijn een hele klus. Vijf kranen op de site knippen het metaal van de daken, verbrokkelen het beton en halen de bewapening eruit. Een ‘crusher’ verkleint al het beton- en metselpuin op de site.
Doordat bij vroegere verbouwingen de nieuwe vloerplaat steeds op de reeds aanwezige plaat werd gestort, zijn de vloeren in verschillende loodsen tot 80 cm dik.

Het puin dat vrijkomt door de afbraak van de gebouwen van Agfa-Gevaert, wordt hergebruikt voor de aanleg van de straten, paden en zitbanken in wijk.

Dankzij de sloopwerken zal maar liefst zo’n 5 ha verharde oppervlakte worden onthard. Het regenwater wordt in de toekomst niet meer rechtstreeks afgevoerd naar de rioleringen maar gebufferd in wadi’s en regenwaterputten.