Agfa-Gevaert heeft heel wat stoom en warmte nodig om hun processen te laten draaien. Niettegenstaande het bedrijf al jaren inzet op een verbeterde energie-efficiëntie, ontsnapt er vandaag toch nog steeds een niet onbelangrijk aandeel restwarmte via schoorstenen en koeltorens.

Hier komt verandering in!
De energiecoöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower zullen samen met experten van Kelvin Solutions een warmtenet aanleggen.
Onder de noemer 'Warmte Verzilverd' zal de restwarmte die Agfa-Gevaert zelf niet kan gebruiken worden afgevangen en via ondergrondse pijpleidingen worden getransporteerd naar de nieuwe woonwijk zo'n 500m verderop.
Projectontwikkelaar Revive bouwt er zo'n 350 woningen.

De bewoners zullen eigenlijk niet merken dat de warmte van Agfa-Gevaert komt. Ze zullen marktconforme tarieven betalen; alleen zullen ze geen leverancier kunnen kiezen. In ruil worden de bewoners in belangrijke mate ontzorgd. De ketel thuis kan niet meer stuk gaan en je hoeft geen dag verlof te nemen in functie van onderhoud.

Dergelijke warmtelevering is voor België nieuw; in steden als Oslo en Wenen is het ingeburgerd. Over de wereld bestaan er meer dan 500'000km aan warmtenetten.