Luc Roymans

PLAATS

 • BE | O-VL | NEVELE

PROGRAMMA

 • nieuwbouw | kantoor met magazijn

OPDRACHTGEVER

 • Ecopuur cvba

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • masterplanning op bouwveld
 • architectuur
 • studies duurzaamheid (oa. koudebruganalyses, valideo referentieel, dynamische simulaties, VITO/VIBE,...)
 • studies technieken
 • studies energie (phpp-berekeningen, EPB voorcalculaties, warmteverliesberekeningen, dynamische simulaties,...)
 • EPB-verslaggeving
 • coördinatie studie stabiliteit
 • coördinatie aanneming

GUNNING

 • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd

STATUS

 • definitieve oplevering: 2013

BOUWKOST (excl. btw en erelonen)

 • in totaliteit: ~2.5M€ (incl. buitenaanleg)

ENERGIE

 • energieplus
 • E-peil: E31
 • K-peil: K15
 • netto-energie-behoefte verwarming: 12.20kWh/m².jr (~EPB)
 • primair energieverbruik: 0kWh/m².jr (bij inrekening opbrengst zonne-energie)

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

AWARDS

 • 2018: eerste laureaat BITUBEL award | categorie utiliteitsbouw
 • 2013: nominatie Belgische Prijs Architectuur en Energie | categorie niet-residentieel prive
 • 2013: eerste laureaat viesmann-prijs "beste toepassing warmtepomp”
Luc Roymans

CONTEXT

In 2010 groeide bij de opdrachtgever de nood aan een nieuwe bedrijfslocatie. Het toenmalige bureel en magazijn lagen niet op 1 locatie. Zowel de burelen als het magazijn konden de groei van het bedrijf niet volgen en waren dus veel te klein geworden. Aangezien alles gehuurd werd, was het niet mogelijk om technische verwachtingen in te lossen (ecologisch, ergonomisch). De gebouwen straalden de bedrijfsfilosofie van EcoPuur cvba niet uit, noch naar eigen personeelsleden, noch naar derden.

SPECIFIEK AANDACHT VOOR DUURZAAM BOUWEN

Duurzaamheid was een sleutelbegrip in de conceptie van dit gebouw. Er werd geopteerd om dit in een breed kader te zien en uit te gaan van ‘maatschappelijk verantwoord bouwen’.

Het gebouw werd beoordeeld a.d.h.v. het VALIDEO duurzaamheidsreferentieel. Dit referentieel behandelt 4 rubrieken met 4 deelrubrieken: site, werf, materialen, aanpasbaarheid | energie, water, onderhoud, gebruiksafval | hygrothermisch-, visueel- en akoestisch comfort, gebruiksafval | gebruikskwaliteit, mobiliteit, toegankelijkheid, criminaliteitspreventie.
Er werd een intense samenwerking opgezet met SECO om aan dit zeer uitgebreide referentieel te kunnen beantwoorden en het gebouw in alle facetten te optimaliseren naar de hoogste standaarden. Het VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) screende alle materialen.

Luc Roymans

Er werd een samenwerking opgezet met VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) om alle voorgestelde materialen te screenen en te toetsen aan hun selectiecriteria.

Er werd gewerkt met CO2 neutraal beton, FSC gelabelde – niet tropische houtsoorten, formaldehyde-arm en FSC gelabelde OSB beplating, natuurgips, natuurverf (met Eu Ecolabel en extreem lage emissie VOC’s), houtwol en houtvlokken isolatie (hernieuwbaar – FSC gelabeld). Specifieke aandacht schonken we aan het cradle to cradle label als selectiecriterium. We werkten met C2C gecertificeerde tapijttegels, keramische tegels, keuken werkbladen, snelbouwsteen & meubilair. Ook de C2C gecertificeerde niet-bitumineuse dakdichting op plantaardige basis werd aangewend. Voor het buitenmeubilair werd oud café meubilair gerecycleerd en herlakt, wat een fijne sociale dimensie met zich meebracht.

Het was de expliciete vraag van de opdrachtgever om het gebouw van een breed gedragen “maatschappelijk verantwoorde” basis te voorzien.
De verschijningsvorm onderschrijft deze visie en functioneert als visitekaartje voor een bedrijf dat zelf als installateur technieken actief is binnen de sector van het duurzaam bouwen. Dit gecombineerd met de no-nonsens attitude resulteerde in een strakke houten gevel met een oordeelkundige plaatsing van verticale raamopeningen.
Het magazijn werd opgebouwd met CO2 neutrale – geïsoleerde betonelementen (magazijnomgeving met intensief gebruik van heftrucks vroeg een stevige wandafwerking). Het volledige magazijn zal binnen afzienbare tijd getooid staan in wilde wingerd, een natuurlijke ‘groene gevel’.

denc!-studio

Tussen het magazijn en het kantoorgebouw werd een glazen sas geplaatst met passerelle, als letterlijke en figuurlijke brug tussen beide polen van het bedrijf.

Het interieurontwerp werd geënt op de huisstijl van EcoPuur en reflecteert de duurzame insteek onder andere via de houten gevelbekleding die werd hernomen in de aankleding van het binnenvolume.

TECHNIEKENBEDRIJF

Als bouwheer-installatiebedrijf was het hoofdstuk duurzame technieken uiteraard een bijzondere oefening in het uitpuren van energiebesparing en het optimaliseren van het gebruikscomfort. Het kantoor werd gebouwd naar de passiefstandaard, dus er werd compact gebouwd, elektrisch gestuurde zonnewering voorzien (lamellen – dus minder verlies zonlicht), driedubbele beglazing, schrijnwerk passief standaard, centraal gelegen technieken kokers,…

Basiscomponenten zijn de ventilatie met regeneratieve energiewisselaar en warmtepomp (met passieve koeling). Zonnepanelen op dak magazijn en kantoor (apart gemonitord om rendementsverschil te meten op groendak) en een zonnecollector met vacuümbuizen (zo/zw gericht), via recirculatieleiding gekoppeld aan de warmtepomp voor sanitair warm water (behoefte-reductie door oa kranen met optisch oog, spaardouchekoppen,…) en (na)verwarming.

Verlichting via energiezuinige armaturen met een zo laag mogelijke warmteproductie (LED waar mogelijk), geschakeld op aanwezigheid- en daglichtmeting. Ifv lichtrendement werden verder de reflectiecoëfficiënten der wanden geoptimaliseerd.

Lift met een volledige stand-bye modus (geen energieverbruik) en terugwinning van de kinetische rem-energie. Verluchting van de liftschacht gebeurt d.m.v. een automatisch gestuurde “luchtdichte verluchtingsklep”. Recirculatie dampkap, alsook interne recirculatie afvoer centrale stofzuiginstallatie.

Lightcatchers (veelvuldig AWARD-winnaar) op het dak van het magazijn maximaliseren via een met de zon meedraaiende spiegel het invallende daglicht.

Tot slot worden energieverbuik en –opbrengsten in de tijd op elkaar afgestemd via het intra smart grid (gemonitord via digitale interface). Zo worden de keukentoestellen (vaatwasser, wasmachine en droogkast) pas ingeschakeld als er overproductie is op de zonne-installatie.

Ook de laadpalen elektrische voertuigen en de warmtepomp worden geïntegreerd. Dit systeem werd ontwikkeld ism Vito in het kader van het subsidieprogramma “voorbeeldproject duurzaam bouwen voor de Vlaamse KMO-markt” waarvoor dit gebouw werd geselecteerd.

Luc Roymans