denc-studio

PLAATS

  • BE | W-VL | KORTRIJK

PROGRAMMA

  • aanleg park incl buurthal

OPDRACHTGEVER

  • Stad Kortrijk

OPDRACHT DENC-STUDIO

  • ontwerper park incl buurthal (in team)

STATUS

  • vooronwerp

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

  • “Na 27 jaar is wonen op de site Vetex geen utopie meer” , Nieuwsblad , Kris Vanhee , jun 2022
  • “Nieuw buurtpark Sint-Janswijk klaar in 2025: "Bekommernissen buurtbewoners allemaal meegenomen”” , HLN , Alexander Haezebrouck , jun 2022

TRAJECT

Op het scharnierpunt tussen het residentiële Kortrijkse centrum en de industriële Kanaalzone, vinden we de site van de voormalige textielfabriek Vetex. Het projectgebied wordt omzoomd door private tuinen en maakt op vier plaatsen connectie met de omliggende bestrating.

denc!-studio

In de verschillende bestemmingsplannen die in de loop van de voorbije 20 jaar op tafel hebben gelegen, werd de balans tussen bebouwing en open ruimte steeds verder geoptimaliseerd, met nieuwe inzichten rond waardevolle open ruimte en stadsontwikkeling.
Onder het opdrachtgeverschap van MATEXI en in samenspraak met de diverse stakeholders werkte DENC-STUDIO in de periode 2018-2019 een masterplan uit. We verwijzen hier graag naar de 'VETEX (masterplan+architectuur)' projectpagina' op onze eigen website.

Toen de Stad Kortrijk een 'vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking' uitschreef ter concrete uitwerking van het park en de buurthal, ging DENC-STUDIO een partnerschap aan met Studio Basta en Atelier Ruimtelijk Advies.
Studio Basta is een jong, gedreven en creatief tuin- en landschapsarchitectuurbureau gevestigd in Kortrijk. Ze ontwerpen zowel pittige privétuinen als (semi) openbare projecten. Telkens met veel aandacht voor de geest van de plek en (toekomstige) gebruikers. Startend vanuit een creatief concept werken ze doorheen alle schaalniveaus en alle budgetten.
Het Atelier Ruimtelijk Advies verzorgt de technische uitwerking van landschap en infrastructuurwerken.
In onderaanneming ondersteunt studiebureau Mouton ons team inzake stabiliteit.

Het in fase van masterplanopmaak gereden communicatie- en participatietraject werd verdergezet en verder uitgediept.
We betrokken de brede buurt met een praatplan en een bordspel. Daarna werden tal van instanties en gebruikers (Textival, Chiro, Tsjing Tsjang, buurtscholen Vetex en Sint jozef, RedSide, buurtsport Ajko,...) één op één bevraagd omtrent hun wensen en behoeftes.

Het uit dit traject gegroeid ontwerp weet het specifieke DNA van de plek te behouden en zelfs versterken, breidt het groene karakter uit en verbetert het gebied op vlak van veiligheid, kindvriendelijkheid en toegankelijkheid. Er wordt respect getoond voor de spontane en ongedwongen uitstraling die zich uit in spontane pioniersvegetatie, ruimte voor graffiti, informele looplijnen en flexibiliteit in gebruik.

Het definitief voorontwerp werd aan de buurt gepresenteerd op 27 juni 2022. Het buurtpark zal veel méér zijn dan een ontmoetingsplek voor de bewoners van de St.-Janswijk. Het project zal de gehele buurt revitaliseren.

denc-studio
denc-studio

VERSTERKEN GENIUS LOCI

Het ontwerp van het buurtpark zet in op toegankelijkheid en doorwaadbaarheid. Er komt een 2 meter brede noord-zuid en oost-west verbinding. De paden kruisen elkaar ter hoogte van de buurthal waar ze een verblijfsplek vormen.

De nieuwe inrichting wordt geen tabula rasa of totale make-over. Het wordt een verdere uitwerking van het bestaande karakter van de site. We behouden de aanwezige pioniersvegetatie, en versterken deze door bijkomend inheemse bomen en struiken te planten en bloemenmengsels in te zaaien.
De Engelse tuin, een historische directeurstuin die oorspronkelijk aangelegd werd in het begin van de vorige eeuw, wordt terug in ere hersteld!

Het kloeke, in de jaren '50 gebouwde, 650m² grootte centrale gebouw wordt getransformeerd tot een buurthal, tot het kloppend hart van het park.

Gezien de bloot liggende wapeningen en los komende betonschollen, zijn betonherstellingswerken noodzakelijk. Het ontwerp ambieert een maximaal behoud van sfeer en programma, binnen de mogelijkheden qua stabiliteit en budget.
De noordelijke vleugel van het gebouw wordt ontmanteld tot er enkel op het gelijkvloers een betonskelet blijft staan.
Op het gelijkvloers in de zuidelijke vleugel wordt een nieuwe betonvloer voorzien die ruimte geeft voor overdekte sport- en spelmogelijkheden én een sporadisch buurtevenement.
Verder worden op het gelijkvloers enkele bergingen voorzien voor spelmateriaal, die zullen gedeeld worden met de verschillende gebruikers van de site.
Bij de zuidelijke vleugel wordt het dak van het gebouw weggenomen. De verdiepingsvloer wordt waterdicht gemaakt en wordt ingericht als sport- en spelzone. De muren worden op strategische plekken verlaagd zodat er zicht en licht binnen kan komen, en het sociale veiligheidsgevoel van de verdiepingsvloer sterk verbetert.

Het projectbudget bedraagt 2'16M€ incl BTW. Via de woonontwikkeling ontvangt de stad een grondopbrengst van 1.58M€.

TEAM

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

  • “Na 27 jaar is wonen op de site Vetex geen utopie meer” , Nieuwsblad , Kris Vanhee , jun 2022
  • “Nieuw buurtpark Sint-Janswijk klaar in 2025: "Bekommernissen buurtbewoners allemaal meegenomen”” , HLN , Alexander Haezebrouck , jun 2022