De Stad Kortrijk stelde het ontwerpteam DENC-STUDIO / STUDIO BASTA (+ARA en MOUTON in onderaanneming) aan ter ontwerp van het VETEXPARK.

De buurt werd uitgenodigd deel te nemen aan een participatiemoment op maandag 29 november 2021.
De ontwerpers openden de avond door zichzelf alsook hun eerste ontwerpideeën voor te stellen.
Deze eerste stap kan aanzien worden als een soort geraamte, een onderlegger, een casco, een praatplan.

denc-studio
denc-studio

Teneinde voldoende draagkracht te kunnen creëren, maken wij graag plekken samen met de gebruikers en belanghebbenden.
Eénmaal wij ‘weg’ zijn moet het project werken en moet er ten volle van genoten kunnen worden. Maatwerk is daarom essentieel!

Participatie overstijgt voor ons het louter communiceren van “wat we gaan doen”.
Echte participatie is letterlijk de wensen en noden van de toekomstige gebruikers aanhoren, ze in een totale ambitie aftoetsen, tot consensus komen en toepassen.

De aanwezigen werden ingedeeld in kleinere groepjes.
Rond de tafel konden ideeën worden uitgewisseld en aantekeningen gemaakt op een onderlegger.

denc-studio
denc-studio

Na een half uurtje mocht iedere tafel haar ideeën voorleggen aan de gehele groep aanwezigen.
De ontwerpers luisterden goed en nemen de diverse ideeën nu mee naar de ontwerptafel.
Over enkele weken zien we elkaar terug.

denc-studio
denc-studio
denc-studio
denc-studio
denc-studio