In juli van 2021 stelde de stad Kortrijk het teamverband 'DENC-STUDIO / Studio Basta / ARA' aan ter opmaak van het definitieve ontwerp 'VETEX buurtpark met middengebouw'.

Het ontwerp voorziet in de eerste plaats een cascostructuur met basisvoorzieningen.
Voor het middengebouw gaat dit over restauratie in kader van veiligheid en verder behoud van het patrimonium. Voor het park gaat dit over zachte ontsluiting, optimale toegankelijkheid, hoofdruimtes en sub-ruimtes, vegetatieve en blauwe structuren.

Met deze cascostructuur als onderlegger zijn we dan verder in gesprek gegaan met buurtbewoners, stadsdiensten en andere belanghebbenden. Zo maken we betere keuzes en verwerven we meer draagvlak. Eénmaal wij ‘weg’ zijn moet het project werken en moet er ten volle van genoten kunnen worden. Maatwerk is daarom essentieel!
Participatie overstijgt voor ons het louter communiceren van “wat we gaan doen”. Echte participatie is letterlijk de wensen en noden van de toekomstige gebruikers aanhoren, ze in een totale ambitie aftoetsen, tot gedragen concensussen komen en toepassen. We zijn dus samen op zoek gegaan hoe we de cascostructuur verder zouden kunnen opladen en programmeren. We waren hierbij van mening dat ‘niet alles voorgeprogrammeerd’ moest worden. We laten graag nog ruimte over voor vrije invulling. VETEX is op vandaag een soort ‘vrijplaats’ waar spontane buurtactiviteiten en installaties de leefbaarheid stimuleren. Er werd gezocht naar een goed evenwicht tussen casco – programma – vrijheid.

We zagen bij de voorstelling van het definitief voorontwerp 27 juni 2022 dan ook heel wat blije gezichten.
De krantenkop "Nieuw buurtpark Sint-Janswijk klaar in 2025: Bekommernissen buurtbewoners allemaal meegenomen” pleziert ons.

denc-studio
denc-studio
denc-studio
denc-studio
denc-studio