Tijdens een eerstesteenlegging op dinsdag 24 september startten de Stad Veurne, de projectontwikkelaar ION en de West-Vlaamse Intercommunale WVI officieel de bouw van Suikertoren.
De Suikertoren wordt één van de hoogste en meest kenmerkende gebouwen van de stad.

Deze eerstesteenlegging is een nieuwe stap in de ontwikkeling van het Suikerpark.
Eerder dit jaar startte aannemer Furnibo namelijk al met de bouw van de eerste huizen aan de Brikkerijstraat.
Normaliter zullen de eerste bewoners er hun intrek kunnen nemen vanaf de zomer van 2020.
Veurne behoort hiermee tot de vijf snelst groeiende steden van West-Vlaanderen.

De bouw van Suikertoren is meteen ook het startschot voor de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van StAPwest, de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten.
Vanaf 2022 zullen een 700-tal leerlingen in de sokkel van de Suikertoren hun opleidingen muziek, dans en woordkunst kunnen volgen.
Daarnaast zal in de toren plaats zijn voor een 70 appartementen en een paar commerciële ruimten.

Bij de plechtigheid kondigde burgemeester Roose verder het eerste warmtenet van de Westhoek aan.
Dit warmtenet bestaat uit een leidingnet met een totale lengte van bijna vier kilometer.
Het zal toelaten om warmte uit het nabijgelegen industriegebied te hergebruiken, zonder extra CO2- of rookgassen uitstoot.
DENC!-STUDIO blijft het geheel van genomen duurzaamheidsmaatregelen doorheen alle fases van het project in kaart brengen a.d.h.v. de Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken.