denc-studio

PLAATS

  • BE | O-VL | GENT

PROGRAMMA

  • vervangingsbouw
  • sociale huisvesting: 13 huurappartementen

OPDRACHTGEVER

  • ABC cvba (heden Thuispunt Gent bv)

OPDRACHT DENC-STUDIO

  • architectuur (in team met Dhooghe & Meganck Architectuur, onder de maatschap Team Kampvuur)
  • studies technieken
  • EPB- en ventilatieverslaggeving

GUNNING

  • laureaat kandidatuur

STATUS

  • opgeleverd; bewoond

ENERGIE

  • BEN

NIEUWSBERICHTEN

INTEGRATIE IN DE OMGEVING

Vooronderzoek gaf aan dat in de plaats van de bestaande twee bouwlagen met zadeldak kon worden voorzien in een vervangingsbouw van drie bouwlagen met extra teruggetrokken dakverdieping.

Mede gezien het binnengebied nagenoeg volledig was dichtgeslibd, oordeelde het ontwerpteam dat het verdichten diende samen te gaan met verluchten. De vervangingsbouw beperkt de footprint ten voordele van een groter aandeel collectief privaat groen.

Enerzijds vroeg de straat om continuering van de rijbebouwing. Anderzijds vormde het bestaande gebouw, met zijn 30m gevelbreedte, reeds een uitzondering in het straatbeeld.

denc!-studio

Omdat een zondermeer verhogen van het bouwvolume dreigde te resulteren in een te monoliet en hard voorkomen in het straatbeeld, werd ontwerpmatig gezocht naar meer verticale geleding.

denc-studio

In antwoord op een gelijkaardige terugsprong aan de overzijde, werd de nieuwbouw aan de straatzijde opengewerkt d.m.v. een loggiastructuur.
Het ontwerp geeft visueel en ruimtelijk lucht aan de straat. De volumetrische articulering leest veel sterker dan een loutere verticale gevelopsmuk.

Al komt een verhoogde toegankelijkheid iedereen ten goede; toch wordt bij aangepast wonen in de eerste plaats gedacht aan andersvaliden en ouderen. Net bij deze doelgroepen loert een verhoogd risico op vereenzaming om de hoek. De gedeelde circulatie zit niet centraal gecompacteerd in het hart van het gebouw, onttrokken van daglicht. De circulatie interageert met de buitenomgeving en het leven op straat. Ze is ruim gedimensioneerd om er even te kunnen pauzeren en praten met de buren.

Alle woongelegenheden zijn als een doorzontypologie uitgewerkt. De onderscheiden voordeuren vormen de duidelijk leesbare grens naar verhoogde privacy van de individuele woonst. De vides vóór de raampartijen van de keukens van de centrale woongelegenheden, creëren tegelijkertijd afstand en nabijheid. Oogcontact blijft mogelijk; toch is de privacy verzekerd.

Aan de tuinzijde vinden we de resultante.

De grondplanmatige vertrapping van de tuingevel, creëert wind- en regen- beschutte hoeken. Zonder beeldontsierende tussenschotten, kan zo gemakkelijk privacy worden verzekerd tussen de terrassen.