denc-studio

PLAATS

  • BE | O-VL | GENT

PROGRAMMA

  • vervangingsbouw
  • sociale huisvesting: 13 huurappartementen

OPDRACHTGEVER

  • ABC cvba (heden Thuispunt Gent bv)

OPDRACHT DENC-STUDIO

  • architectuur (in team met Dhooghe & Meganck Architectuur, onder de maatschap Team Kampvuur)
  • studies technieken
  • EPB- en ventilatieverslaggeving

GUNNING

  • laureaat kandidatuur

STATUS

  • opgeleverd; bewoond

ENERGIE

  • BEN

NIEUWSBERICHTEN

INTEGRATIE IN DE OMGEVING

We zijn actief op zoek gegaan naar een typologie die de door de opdrachtgever beoogde densiteit benadert én die tevens tegemoetkomt aan een goede integratie in de omgeving.
Enerzijds ‘vraagt’ de straat om de rijbebouwing te continueren. Anderzijds stellen we vast dat het bestaande gebouw, met zijn gevelbreedte van meer dan 30m, nu reeds een zeker uitzondering vormt in het straatbeeld.

denc!-studio

Omdat een zondermeer verhogen van het bouwvolume dreigde te resulteren in een te monoliet en hard voorkomen in het straatbeeld, werd ontwerpmatig gezocht naar meer verticale geleding. Hierbij waren we van oordeel dat een zekere volumetrische articulering veel sterker zou worden gelezen, dan een loutere verticale gevelopsmuk.

denc-studio

De straatzijde werd opengewerkt door middel van een loggiastructuur. Een passerellestructuur beantwoordt aan een gelijkaardige volumetrische terugsprong aan de overzijde. Het gebouw geeft zo visueel en ruimtelijk lucht aan de straat, waardoor het minder massief en dominant overkomt.

Aan de tuinzijde vinden we de resultante.