denc!-studio

De gronden gelegen in de Vierweegsestraat 14/16 te 9032 Wondelgem, werden aangekocht door de sociale huisvestingsmaatschappij ABC cvba.

Heden is de sloop van de bestaande gebouwen aangevat. Hun staat en indeling lenen zich niet tot sociale huisvesting conform de VMSW richtlijnen.
De werken werden gegund aan Everaert-Cooreman.
Safety first. Brandblussers en zelfs een beer-engelbewaarder staan de stoere mannen bij.

denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio

Het nieuwbouwvolume zal voorzien in 13 sociale woonentiteiten, waarvan 3 rolstoelaangepast.
Naast een eigen buitenruimte zullen de bewoners kunnen genieten van een gemeenschappelijke tuin met een aantal hoogstammige bomen, verpozingsplekken en een wadi voor infiltratie van hemelwater

Het ontwerp is de vrucht van een samenwerking tussen DENC!-STUDIO en DHOOGE-MEGANCK, voor deze en andere opdrachten verenigd onder de Maatschap TEAM KAMPVUUR.