denc!-studio

PLAATS

  • BE | W-VL | Veurne

PROGRAMMA

  • toonpunt duurzaam bouwen

OPDRACHTGEVER

  • openbaar | Provincie West-Vlaanderen

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • architectuur
  • studies technieken
  • studies energie
  • EPB-verslaggeving

GUNNING

  • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd

STATUS

  • in uitvoering

BOUWKOST (excl. btw en erelonen)

  • in totaliteit: 1.4M€

OVER ACASUS

ACASUS ambieert een inspiratie- en kenniscentrum te zijn inzake duurzaam wonen, bouwen en renoveren voor zowel particulieren als organisaties in West-Vlaanderen. Het is een gezamenlijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen.

ACASUS wil de bouwsector in West-Vlaanderen omvormen tot een competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector.
Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld implementeren zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als rationeel gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. zowel bij particulieren als bij bedrijven, gemeenten en organisaties.

Deze doelstelling willen ACASUS bereiken op drie manieren: door te inspireren, kennis te delen en te ondersteunen. Dit door oplossingen te tonen in een demoruimte en een tentoonstelling, door masterclasses, themadagen en workshops te organiseren en door advies en infrastructuur aan te bieden aan (startende) bedrijven, particulieren en openbare organisaties.

COMPETITIE

De provincie West-Vlaanderen had al langer de ambitie een bezoekadres voor het provinciale Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen te realiseren.
De keuze viel op het starterscentrum van de POM West-Vlaanderen, met naastgelegen woonhuis, in Veurne (Pannestraat 142).

DENC!-STUDIO werd (naast de concullega's “BAST architects & engineers”, “architecten de vylder vinck taillieu”, “aRCHITEC” en “Geldhof-Decoene architecten”) uitgenodigd tot wedstrijddeelname ter “verbouwing van een woonhuis tot toonpunt duurzaam bouwen”, waarbij tevens “een functioneel en aansprekend geheel dient gemaakt tussen de diverse functies van de volledige site”.

DENC!-STUDIO werd als laureaat aangeduid.
De jury loofde het ontwerpvoorstel als
"een creatieve oplossing van een moeilijk probleem: het ontwerp heeft een frisse en originele uitstraling met aantrekkingskracht. In het ontwerp wordt de omgeving zoveel mogelijk betrokken".

BESTAANDE TOESTAND

De bouwplaats zit ingesloten tussen de invalsweg Pannestraat en de kleinere wijkweg Klokhofstraat te Veurne.
De directe omgeving wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk woongebouwen met een verscheidenheid aan vormen en typologieën. Het is een voorbeeld van de ‘typische Belgische manier van bouwen’: een beetje van alles … en alles door elkaar.
Van een eenduidig en uniform straatbeeld is geen sprake

De bestaande toestand ontbrak daglicht, leesbaarheid, uitstraling en een degelijke interactie tussen de onderscheiden functies.
Uit analyse bleken vooral de centraal gepositioneerde gebouwen heel wat pijnpunten te vertonen.
Omdat een verbouwingsaanpak van dit niet-langer-kloppend hart onvoldoende de site zou kunnen ‘helen’, werd besloten tot deelse sloop over te gaan.
Het woonhuis werd wel behouden ter renovatie. De startersateliers vielen dan weer buiten de opdracht.

denc!-studio
denc!-studio

EEN NIEUW KLOPPEND HART

Mede vanuit financiële randvoorwaarden, blijft de verscheidenheid aan bebouwingen rondom behouden.
Een nieuwe centraal bouwvolume weet de verschillende functies (ateliers, adviespunt, toonpunt,...) te structureren en verbinden.
Het “nieuwe hart”wordt gekenmerkt door een open planindeling met onthaalfunctie, tentoonstellings- en ontmoetingsruimte.
De dakvlakken kennen verschillende schuinten en hellingen om aan te kunnen sluiten op de gebouwen rondom.
Een duidelijke leesbaarheid en soberheid in materiaalkeuze en kleur, brengen rust.

Het nieuwbouwdeel telt niet dezelfde vierkante meters als de bestaande middenbouw.
Omdat er een duidelijk tekort aan groen is in het binnengebied, voorzien we in twee zuurstof injecterende nieuwe groenzones.
Door bovendien de ontmoetingsruimte los te maken van de perceelsgrens wordt een bijkomende zuidgerichte gevel gecreëerd.
De werknemers en bezoekers verdienen een aangename buitenruimte, die de duurzaamheid van de site uitstraalt.

denc!-studio

Het vernieuwde centrum opent in 2020 de deuren.