denc!-studio

PLAATS

 • BE | W-VL | Veurne

PROGRAMMA

 • toonpunt duurzaam bouwen

OPDRACHTGEVER

 • openbaar | Provincie West-Vlaanderen

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • masterplanning op site niveau
 • architectuur
 • studies duurzaamheid
 • studies technieken
 • studies energie
 • EPB-verslaggeving

GUNNING

 • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd

STATUS

 • opgeleverd

BOUWKOST (excl. btw en erelonen)

 • in totaliteit: 1'728'666€ (excl. buitenaanleg)

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

AWARDS

 • 2022: ACASUS nominee ARCHDAILY 2022 Building of the year
 • 2020: MOWOOD nominatie Schrijnwerk Awards 2020 - categorie Houtbouw

OVER ACASUS

ACASUS is een inspiratie- en kenniscentrum inzake duurzaam wonen, bouwen en renoveren voor zowel particulieren als organisaties in West-Vlaanderen. Het is een gezamenlijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen.

ACASUS wil de bouwsector in West-Vlaanderen omvormen tot een competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector.
Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld implementeren zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als rationeel gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. zowel bij particulieren als bij bedrijven, gemeenten en organisaties.

Deze doelstelling wil ACASUS bereiken op drie manieren: door te inspireren, kennis te delen en te ondersteunen. Dit door oplossingen te tonen in een demoruimte en een tentoonstelling, door masterclasses, themadagen en workshops te organiseren en door advies en infrastructuur aan te bieden aan (startende) bedrijven, particulieren en openbare organisaties.

denc!-studio
denc!-studio

COMPETITIE

De provincie West-Vlaanderen had al langer de ambitie een bezoekadres voor het provinciale Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen te realiseren.
De keuze viel op het starterscentrum van de POM West-Vlaanderen, met naastgelegen woonhuis, in Veurne (Pannestraat 142).

DENC!-STUDIO werd (naast de concullega's “BAST architects & engineers”, “architecten de vylder vinck taillieu”, “aRCHITEC” en “Geldhof-Decoene architecten”) uitgenodigd tot wedstrijddeelname ter “verbouwing van een woonhuis tot toonpunt duurzaam bouwen”, waarbij tevens “een functioneel en aansprekend geheel dient gemaakt tussen de diverse functies van de volledige site”.

DENC!-STUDIO werd als laureaat aangeduid.
De jury loofde het ontwerpvoorstel als
"een creatieve oplossing van een moeilijk probleem: het ontwerp heeft een frisse en originele uitstraling met aantrekkingskracht. In het ontwerp wordt de omgeving zoveel mogelijk betrokken".

BESTAANDE TOESTAND

De bouwplaats zit ingesloten tussen de invalsweg Pannestraat en de kleinere wijkweg Klokhofstraat te Veurne.
De directe omgeving wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk woongebouwen met een verscheidenheid aan vormen en typologieën. Het is een voorbeeld van de ‘typische Belgische manier van bouwen’: een beetje van alles … en alles door elkaar.
Van een eenduidig en uniform straatbeeld is geen sprake.

De bestaande toestand ontbrak daglicht, leesbaarheid, uitstraling en een degelijke interactie tussen de onderscheiden functies.
Uit analyse bleken vooral de centraal gepositioneerde gebouwen heel wat pijnpunten te vertonen.
Omdat een verbouwingsaanpak van dit niet-langer-kloppend hart onvoldoende de site zou kunnen ‘helen’, werd besloten tot deelse sloop over te gaan.
Het woonhuis werd wel behouden ter renovatie. De startersateliers vielen dan weer buiten de opdracht.

EEN NIEUW KLOPPEND HART

Mede vanuit financiële randvoorwaarden, blijft de verscheidenheid aan bebouwingen rondom behouden.
Een nieuwe centraal bouwvolume weet de verschillende functies (ateliers, adviespunt, toonpunt,...) te structureren en verbinden.
Het “nieuwe hart”wordt gekenmerkt door een open planindeling met onthaalfunctie, tentoonstellings- en ontmoetingsruimte.

denc!-studio

De dakvlakken kennen verschillende schuinten en hellingen om aan te kunnen sluiten op de gebouwen rondom.
Een duidelijke leesbaarheid en soberheid in materiaalkeuze en kleur, brengen rust.

De stabiliteit werd uitgewerkt door SEC, in onderaanneming DENC!-STUDIO.

denc!-studio
denc!-studio

Onder het groendak omvat de ontmoetingsplaats onder meer:

 • een permanente tentoonstelling die ingaat op zes thema’s: mobiliteit en ruimte, materiaal, water, biodiversiteit, energie en gezondheid. Via animatiefilmpjes krijgen de bezoekers duiding. Door de West-Vlaamse actrice Liesa Naert ingesproken filmpjes, tonen enkele West-Vlaamse voorbeeldprojecten;
 • een demopunt met bedrijfscases en -realisaties, ter inspiratie voor ondernemers in de bouwsector;
 • drie starterskantoren en een seminarieruimte met een capaciteit van 80 personen.
denc!-studio
denc!-studio

Het nieuwbouwdeel telt niet dezelfde vierkante meters als de bestaande middenbouw.
Omdat er een duidelijk tekort aan groen was in het binnengebied, voorzag DENC!-STUDIO reeds in wedstrijdfase twee zuurstof injecterende nieuwe groenzones.
Door bovendien de ontmoetingsruimte los te maken van de perceelsgrens werd een bijkomende zuidgerichte gevel gecreëerd.
De werknemers en bezoekers verdienen een aangename buitenruimte, die de duurzaamheid van de site uitstraalt.
Nadat DENC!-STUDIO de basislijnen van het masterplan in wedstrijdfase uitzette, werden de collega's van STUDIO BASTA aangetrokken ter specifiek ontwerp van de buitenruimte. ARA verzorgde de techniciteiten.

denc!-studio
denc!-studio

Het vernieuwde centrum opende 19/10/2020 de deuren.