PLAATS

 • BE | O-VL | AALST

PROGRAMMA

 • nieuwbouw | residentieel | 27 grondgebonden woningen; binnen masterplanning LAA

OPDRACHTGEVER

 • DENDER DEVELOPMENT cvba

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • architectuur
 • studies technieken
 • EPB-verslaggeving

STATUS

 • opgeleverd

BOUWKOST (excl. btw en erelonen)

 • per m²BVO: <1’100€
 • per woning: <300’000€
 • in totaliteit: ~6’000’000€

ENERGIE

 • BEN
 • beschermd volume: 414-749m³
 • bruto vloeroppervlakte: 129-241m²
 • E-peil: 17-38 (alstoen maxE70)
 • K-peil: 25-30 (alstoen norm maxK40)
 • EPB-energiekengetal verwarming: 20-32 kWh/m².jr (alstoen norm maxK40)
 • Ugemiddeld (incl buitenschrijnwerk): 0.34-0.41W/m²K
 • luchtdichtheid n50: 1.47-2.95 h-1
 • zonwering: //
 • ventilatie: sysD tegenstroom; zomer-bypass; inregelrapport
 • verwarming + sanitair warm water: lucht/water-warmtepomp
 • hernieuwbare energie: 2.1-3.4kWp PV, warmtepomp

PUBLICATIES

Luc Roymans

BROWNFIELD CONTEXT

De site is een voormalig industriële terrein gelegen langs de Dender in Aalst, tot 1951 gedomineerd door de activiteit van een weverij en bijhorende verfafdeling.
In 1965 vestigde TUPPERWARE daar haar fabricage-zetel. In 2007 verhuisde TUPPERWARE naar een nabijgelegen, nieuwe fabriek.
De 4ha grootte site kwam leeg te staan, met verval tot gevolg. De ondergrond bleek zwaar vervuild door zijn industrieel verleden.

MASTERPLAN

De ontwikkelaar zag het potentieel van deze site en schreef een wedstrijd uit: ‘From Brown to bright’. Uit vijf bureau’s werd het masterplan van Lieven Achtergael architecten LAA verkozen.

Het masterplan heeft de ambitie de rechteroever te integreren in het stedelijke weefsel van de stad Aalst. Tegelijkertijd laat het plan toe om het projectgebied autonoom te laten functioneren en zich te ontwikkelen vanuit een eigen ruimtelijke logica.
Het project tracht vanuit een verzelfstandigde kwaliteit een meerwaarde te betekenen voor de ruimere omgeving en de aantrekkelijkheid van de centrumstad te verhogen.
Er werd bijzondere aandacht besteed aan de groene ruimte, het morfologisch weefsel van de industriële site en het mobiliteitsvraagstuk.
Duurzaamheid is een centraal thema in de transformatie van deze brownfield.

Betreffend project wordt in diverse fases uitgevoerd. DENC!-STUDIO werd aangesproken ter begeleiding van de eerste fase.

BEELDKWALITEIT

Een zekere repetitie leidde tot efficiëntie en kostenreductie.
De woningdiversiteit binnen de eerste fase is afgewogen bescheiden: alle woningen even breed; in hoogte variërend van 2 tot 3 bouwlagen; met 2 tot 4(+) slaapkamers. Het overgrote deel der woonkamers werd als doorzontypologieuitgewerkt; een minderheid kreeg een midderkern met voor/achter gerichtheid.
Tien procent werd uitgevoerd als kangoeroe- of praktijkwoning.

Vanuit het beeldkwaliteitsplan werd gestreefd naar “eenheid en herkenbaarheid van de plek als geheel”. Alle nieuwbouw is uitgevoerd in rood-bruin metselwerk. De woningen kunnen individueel worden afgelezen door de alternerende voegkleur.
Een deel van de woningen vindt de voordeur aan de rooilijn; een ander deel is voorzien van inspringende nisjes. Een reeks woningen kreeg op de bovenste verdieping een oost-terras; een ander deel west.

Luc Roymans

Soms is het wel wat zoeken naar kwalitatieve foto's "van de achterzijde". Eenmaal de grondgebonden woningen verkocht zijn, worden projectontwikkelingen helaas we maar al te vaak ontsiert door een wildgroei aan niet-samen-passende tuinhuisjes, afsluitingen ed.
Om deze reden werden hier de tuinberging, gelegen tussen de geprivatiseerde autostaanplaatsen en de zongerichte tuinen, expliciet opgenomen binnen de projectontwikkeling. voorzien van een degelijke tuinberging. De afwerking onder de verbindende betonnen structuur, staat in relatie tot de gevelafwerking van de bijpassende woning.

Luc Roymans

ENERGIEBEWUST

De rijwoning is één der interessantste typologieën om op een economische verantwoorde manier energieduurzaamheid te realiseren, daar twee warmteverlies-oppervlakken al ingeperkt worden dankzij de scheidingsmuur. Verder is zongerichtheid een cruciaal gegeven.

Initieel werd de passiefhuis-standaard vooropgesteld. Er werd geopteerd voor een hybride bouwmethode, gekenmerkt door een massieve structuur plus houtskelet jas.
De afschaf van de belastingsaftrek en een economische crisis, noopten evenwel tot een koerswijziging. De woningen werden finaal, in de basis, aangeboden met een E-peil van 40 à 48.
Via een pakket ≤5’000€ konden kopers dan zelf beslissen, in verhouding tot hun specifieke financiële mogelijkheden, tot een upgrade BEN/E30 of nog beter. Het verkoopsrisico voor de ontwikkelaar bleef alzo beheersbaar. Eén koper niet te na gesproken, koos iedereen voor PV hernieuwbare energie.

Luc Roymans