denc!-studio

PLAATS VAN UITVOERING

  • BE│O-VL │GENT

PROGRAMMA

  • verblijfsaccomodatie voor zorgbehoevenden

OPDRACHTGEVER

  • Imbofisc bvba

OPDRACHT DENC !-STUDIO

  • volledige architectuuropdracht
  • energiestudies

STATUS

  • gegund na laureaat competitie
  • in uitvoering

PUBLICATIES

AWARDS

  • 2013: eerste laureaat competitie "2012/34 ROOIGEMLAAN GENT"

CONTEXT

In 2013 zocht het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf SOGENT een koper voor drie verwaarloosde hoekpanden in de Brugse Poort.
De appartementsgebouwen op de hoeken van het bouwblok - gevormd binnen de Rooigemlaan, Gaaipersstraat en Boomstraat - maakten deel uit van een sociaal woningbouwproject daterend van 1928, opgetrokken o.l.v. bouwkundige Paul De Taeye en aannemers Van Kerkhove & Gilson.
De koper kreeg van SOGENT de opdracht mee op deze plekken een project te realiseren met maatschappelijke meerwaarde.

denc!-studio

INCLUSIEF WONEN

Gezien de waarneembare slechte staat, ondermeer in relatie tot de van toepassing zijnde energetische regelgevingen, werden de drie gebouwen in 2017 gesloopt.
In de plaats komt een nieuwbouw woonzorgproject, waar mensen met een diagnose van autisme (weliswaar zonder verstandelijke beperking) in een aangepaste woning zullen kunnen samenleven met “valide” mensen.
Het “inclusief wonen’ wil het ondersteuningsproces zo weinig mogelijk afzonderlijk of uitzonderlijk laten gebeuren, maar zo veel mogelijk ‘gewoon’ in een huis in de straat. Het aantal bewoners met een beperking zal minimaal de helft zijn van het aantal vergunde woonentiteiten.

In oktober 2018 verwelkomt de hoek van de Boomstraat/Gaaipersstraat de eerste bewoners.

BAKENFUNCTIE

Ondermeer de architectuur (oa: hoekgebouwen dewelke hoger uittorenden dan de omgevende bebouwing), het gelijk kleurgebruik en de zelfde materialisatie, verhieven de hoekgebouwen tot “structurerende elementen” in de directe stedenbouwkundige omgeving.

DENC!-STUDIO is van oordeel dat respect voor het voormalig gelinkt architecturaal voorkomen van de hoeken en hun gevels, mede de inzet is van deze opdracht. We willen de “baken”-functie dan ook in ere herstellen. Liefst met zo weinig mogelijk afbreuk aan de status van het oude massieve.
Baksteenarchitectuur leent zich hier perfect toe. Historische stijlkenmerken (bv. diverse metselwerkverbanden) worden afgewisseld met meer hedendaagse elementen (bv. raamcassementen).

denc!-studio

PLANLOGICA

De organisatie van de plattegronden werd helder gehouden en afgestemd op een stabiliteitstechnische logica.
De hoekpercelen zijn erg klein. Rekening houdende met normen en hedendaagse woonbehoeftes, kunnen er per bouwlaag slechts één woongelegenheid met één slaapkamer of twee zorgstudio's worden georganiseerd. De plannen van de verdiepingen zijn gelijk, wat automatisch leidt tot efficiëntie. De eindklant kan wel de binnenafwerking personaliseren.
Functionele kernen laten toe de technieken op een kleine oppervlakte te concentreren en de kosten voor leidingen en bekabeling te verminderen.

Er werd geopteerd voor een hybride structuur: de dragende buitenmuren in houtskelet; de tussenvloeren in plankenbekist beton.
Houtskelet laat toe behoorlijk thermisch te isoleren zonder dikke muren. De massiviteit van de tussenvloer komt de akoestiek ten goede.

I.f.v. licht en zicht werden de woonkamers systematisch voorzien t.h.v. de hoek.
De witkeurige gietvloeren en wanden versterken de natuurlijke lichtinval én ruimtelijkheid.

Nick Cannaerts