havana

PLAATS

  • BE | ANTW | ZWIJNDRECHT

PROGRAMMA

  • nieuwbouw | buitenschoolse kinderopvang en magazijnen

OPDRACHTGEVER

  • Gemeente Zwijndrecht

ARCHITECT

STUDIE-OPDRACHT DENC-STUDIO

  • duurzaamheidsadvies in onderaanneming Haerynck Vanmeirhaeghe architecten HAVANA

GUNNING

  • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd (OO 3003 BWMSTR)

STATUS

  • opgeleverd 2020

BOUWKOST (excl. btw en erelonen)

  • 3.25M€

PUBLICATIES

AWARDS

  • 2016: eerste laureaat (in team) competitie (Open Oproep Vlaamse Bouwmeester) LAAR ZWIJNDRECHT

De site is beperkt in oppervlakte, waardoor we op zoek moeten gaan naar de meest compacte configuratie. Kinderopvang en magazijnen worden rug-aan-rug geplaatst, waarbij de opvang zich richt op de naburige schoolsite en de magazijnen aantakken op de dienststraat van de technische dienst. Door het ontwerp van een compacte cluster kan een extra oppervlakte publiek groen in aansluiting met de naburige beekvallei worden gerealiseerd.

Het gebouw maakt de overgang van de grote schaal van de industrieloods naar de kleine schaal van het kind. Deze overgang wordt uitgedrukt in een cascade van steeds lager wordende zadeldaken, die wordt afgesloten met een open galerij op de speelkoer. Deze speelkoer bevindt zich een meter boven het maaiveld, waardoor de kinderen niet moeten worden opgesloten achter een manshoog hekken maar integendeel kunnen spelen op een verhoogd balkon met zicht op de onmiddellijke omgeving. Het plan wordt eenvoudig opgedeeld in een gelijkvoers voor de kinderen en een verdieping voor de kantoren en de diensten. De kinderen willen spelen, de volwassenen behouden graag het overzicht. De architectuur stelt zich terughoudend op en vormt de achtergrond voor de drukte en het gejoel van de kinderen. Het kleurenpalet is sober, vertrouwend op een inkleuring door invulling en gebruik.

De architectuur is van de hand van HAVANA; DENC-STUDIO leverde duurzaamheidsadvies.

havana
havana