denc!-studio

PLAATS

  • BE | W-VL | KOKSIJDE

PROGRAMMA

  • gemengd | hoofdzakelijk residentieel

OPDRACHTGEVER

  • Gemeente Koksijde + Provincie West-Vlaanderen

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • creatieve partner participatieve ontwerpweek 'Leefbaar Koksijde-Dorp' (in TEAMverband BUUR, STUDIO BASTA)

STATUS

  • PRUP in voorbereiding

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

PLEIN + PARK + POLDERLANDSCHAP = IDENTITEIT

Het pleintje bij ’t Oud Schooltje zien we uit te breiden tot een ruimere publieke plek, verlevendigd door buurtondersteunende functies zoals een koffiebar en een lokaal schooltje. De aangrenzende polyvalente zaal en het cafeetje blijven.

De Kerkstraat krijgt een nieuw profiel. De auto wordt niet integraal geweerd, maar zal slechts de vierde viool mogen spelen. Het mobiliteitsplan wil Stappers en Trappers voorrang geven en Openbaar vervoer aantrekken. Om de slaagkansen van dit STOP-principe te verhogen wordt voorzien in gescheiden verkeersstromen en conflictvrije knooppunten, clusterparkings aan de rand, deelwagens en -fietsen, afleverpunten, kwalitatieve fietsenstallingen, kansen voor thuiswerk... .

De toegangsweg tot het recyclagepark, die vandaag een harde breuk tussen begraafplaats en polderlandschap vormt, wordt geseponeerd. De begraafplaats zal worden opgewaardeerd tot een park. Hiertoe zullen waterlijnen, rietstroken en bomen als de kenmerkende bouwstenen van het polderlandschap worden ingezet.

De kwaliteiten van het polderlandschap zullen niet alleen worden versterkt, maar tevens meer leesbaar en beleefbaar worden gemaakt vanuit de nieuwe dorpskern.

LANDSCHAP ALS RAAMWERK

Er wordt niet vertrokken vanuit een tabula rasa: maatwerk houdt in detail rekening met bestaande kwaliteiten en tal van nieuwe randvoorwaarden. Het lijnenspel van grachten, rietboorden, wandel- en fietspaden wordt het raamwerk voor de nieuwe bebouwing. De ontwikkeling zal kunnen zonder extra wegenis. De verharde ondergrond van het reclyclagepark, zal dienst doen als bezoekersparking.

Gezien de onverenigbaarheid van het traditionele vrijstaande huis met het duurzaam gebruik van ruimte en mobiliteit, verschuiven we de klemtoon naar een meer gemengde woonomgeving met een reeks collectieve voorzieningen. Gebundeld binnen zeven woonclusters onderscheiden we grondgebonden woningen, appartementen, geschakelde typologieën, atelierhuizen,... voor jong tot tot minder jong. Gezien zowat de helft van de grondposities in handen is van de gemeente, moedigen we formules als erfpacht en CLT aan in de zoektocht naar betaalbaar wonen.
De zuidelijke boerderij kan zich in de toekomst heroriënteren als kinderboerderij of CSA.

De nieuwe bebouwing respecteert de schaal van het dorp. Het masterplan blijft luchtig aanvoelen. Pleintjes en binnengebieden zijn voldoende ruim bemeten i.f.v. lichttoetreding, privacy en leefbaarheid. De randvoorwaarden voortuitvloeiend uit het behoud van de TACAN-antenne (TACtical Air Navigation system) limiteren de gebouwhoogte.

De 245 woningen zullen niet in één keer worden gebouwd, maar in clusters van 20 tot 44 woningen, gespreid over diverse jaren.
Het project kan pas helemaal gerealiseerd worden als de technische dienst, het recyclagepark, de loodsen en de serres van de groendienst zijn verhuisd naar de voormalige luchtmachtbasis.

Het ontwerpteam adviseerde de overheidsinstanties een beeldkwaliteitsplan op te (laten) stellen om de diverse fases op elkaar afgestemd te krijgen. De Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken kan de integrale duurzaamheid metreren en bewaken.