denc!-studio

De Sea Kings van het 40ste Smaldeel zijn, mede door de televisieserie “'Windkracht 10', bij het grote publiek vooral gekend als zoek- en reddingshelikopters.
Na 43 jaar dienst vond hun laatste operationele vlucht plaats op 21 maart 2019. Nieuwe NH-90-helikopters nemen sindsdien de opdrachten over.

Eind 2023 plant Defensie de verhuis van haar militaire activiteiten op de luchtmachtbasis van Koksijde naar Oostende. Zowat 400 hectare grond krijgen kans tot herbestemming. Enerzijds zal een stukje werkgelegenheid verdwijnen; anderzijds zullen tal van nieuwe opportuniteiten zich aanreiken.

Koksijde-Dorp keerde zich ruimtelijk jaren met de rug naar de luchtmachtbasis. Deze vormde immers letterlijk een ondoorwaadbaar stuk grondgebied tussen Veurne en Koksijde.
De gemeente Koksijde en de provincie bereiden nu samen nieuwe toekomstplannnen voor. Ter ondersteuning van een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (~PRUP) werd van maandag 25 t.e.m. vrijdag 29 november 2019 de participatieve ontwerpweek ‘Leefbaar Koksijde-Dorp’ georganiseerd. Samen met collega's van BUUR en STUDIO BASTA vormde DENC!-STUDIO het creatief ontwerpteam.

Na een terugkoppeling met de bevolking op woensdagavond 27 november werden de plannen verder verfijnd.
Op vrijdag 29 november werd het eindresultaat van de participatieve ontwerpweek voorgesteld aan het gemeentebestuur en de bevolking. Beiden waren zeer enthousiast.
De werkmaquette en de beelden zullen van 9 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020 te bezichtigen zijn in het gemeentehuis.