Marble Moon

PLAATS

 • BE | O-VL | RONSE

PROGRAMMA

 • nieuwbouw | kantoor + loodsen +omgevingsaanleg

OPDRACHTGEVER

 • EURABO cvba

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • masterplanning op site niveau
 • architectuur
 • studies technieken
 • studies energie
 • EPB-verslaggeving
 • coördinatie studies
 • coördinatie uitvoering

STATUS

 • voorlopige oplevering: 2018

ENERGIE (kantoor)

 • E-peil: <30 (alstoen norm: max. E63)
 • K-peil: 30 (alstoen norm: max. K40)
 • luchtdichtheid n50: 0.24 h-1
 • ventilatie: systeem D; tegenstroom wisselaar warmterecuperatie;
 • (na)verwarming + sanitair warm water: bodem/water-warmtepomp (geothermie, betonkernactivering)
 • hernieuwbare energie: PV + geothermie >40kWh/m² (alstoen norm: min. 10kWh/m²)

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

AWARDS

 • 2020: EURABO laureaat ‘Meest Verdienstelijke Oost-Vlaming’ 2019
 • 2019: WOEMA laureaat Schrijnwerk Awards 2019 - categorie houtbouw
 • 2018: tweede plaats FSC Awards 2018 - categorie projectbouw

VAN ORGANIGRAM NAAR ORGANISATIE

Een bedrijfsgebouw ontwerpen, houdt meer in dan een mooi plaatje bedenken. Alvorens de eerste lijnen op papier te zetten, werden intensieve gesprekken gevoerd.

Er werden een drie entiteiten gedefinieerd, die elk om een heldere organisatie vroegen. We onderscheiden

 • LOODSEN (rekkenloods, atelier & stapelloods)
 • KANTOOR (burelen, winkelruimte, vergaderruimte, seminarie & polyvalente ruimte)
 • OMGEVINGSAANLEG (parking, fietsstalling, laad- en loszones &tuinzone)

De gewenste relaties met de omgeving, bv zichtbaarheid van de winkel, leveringen, klantenbewegingen,... werden in kaart gebracht.
Een duidelijke opdeling tussen klantenzone en een zone voor verwerking, verzekert de leesbaarheid van de site en de veiligheid voor personeel, klanten en goederen. De te verwarmen lokalen werden gegroepeerd om verliesoppervlakken (en dus energieverliezen) te beperken.
De voorstudie resulteerde in een helder organigram.

VORMGEVING

De loodsen werden samengebracht onder één groot zaagtand dak.
De korte zijde werd noord gericht, waardoor tegelijkertijd gefilterd daglicht binnenvalt (sheddak principe), maar ook de zuiderzon wordt geweerd ter reductie oververhitting.

Marble Moon
Marble Moon

Het afgewerkt geheel leest als een gesloten volume, naar binnen gericht, onttrokken aan het oog. Binnenin baden de verschillende werkruimtes echter in het licht.

Marble Moon

De as-afstanden tussen de kolommen en vrije hoogte onder het dak, werden nauwgezet afgestemd op de gang- en rekmaten, waardoor er nagenoeg geen onbenutte oppervlaktes zijn. De contour van het gebouw werd zo als het ware rond de rekken en stapelingen gebouwd.

Marble Moon

Het kantoor presenteert zich als een vormelijk antwoord op de loodsen. Zoals de loodsen zich naar binnen richten, opent het kantoor zich net naar de omgeving door het gebruik van een vlinderdak.
Het kantoor krijgt hierdoor meteen ook een meer open karakter met fijne uit- en doorzichten. Het kantoor is veel kleinschaliger en dient als het ware op te boksen tegen de forse volumewerking van de loodsen om als aantrekkingspool een stapje voor te hebben.

Marble Moon

BOUWKUNDIG

Als verdeler van bio-ecologische bouwmaterialen had EURABO een reputatie hoog te houden.
Er werd een intensief studietraject afgelegd op zoek naar een optimum tussen duurzaamheid in materiaalproductie, transport, verwerking, betaalbaarheid alsook te verwachten levensduur van de materialen.
Initieel koesterden de diverse bouwpartners de hoop alle gebouwen in hout te kunnen realiseren.
Het kantoor was snel beslist; de loodsen waren een grotere uitdaging.

Marble Moon

M.b.t. de loodsen werden verschillende bouwsystemen onderzocht en verschillende aannemers offertes opgevraagd. Financieel bleven we vergelijken met de standaard industriebouw, zeg maar "de betonnen doos".
Een houten basisstructuur bleek concurrentieel. Het prijsverschil in de wanden was dan weer niet overbrugbaar. Houten gevelcassettes zijn dubbel zo duur als een uitvoering in geïsoleerde betonpanelen.
We zagen uiteraard ook een zekere meerwaarde in betonnen wanden. In een magazijnomgeving zijn er nogal wat bewegingen met heftrucks. De hogere stootvastheid en hieruit voortvloeiende langere levensduur, zijn een troef.

Marble Moon

De betonnen gevelpanelen vragen betonnen kolommen voor een eenvoudige montage en structurele logica.
Maar de liggers konden net zo goed in hout voorzien worden. We kozen met veel plezier voor asymmetrische gelamelleerd gelijmde spanten. In aanvulling werden massief houten gordingen en houten windverbanden voorzien. Met overspanningen tot 26 m ontstaan kolomvrije ruimtes die veel invulmogelijkheden laten, ook voor mogelijk toekomstige andere gebruikers.

Marble Moon

Het kantoorgebouw is opgebouwd uit CLT panelen (Cross Laminated Timber): een vrij nieuw houtbouwproduct voor de Belgische bouwmarkt dat bestaat uit kruislings verlijmd naaldhouten, gewonnen uit duurzaam beheerde bossen.
Het volledige gebouw werd tot op de mm nauwkeurig geprefabriceerd, incl. alle sleuven en doorvoeren voor de technieken. Een zeer degelijke voorbereiding is noodzakelijk; er is nagenoeg geen marge voor last minute wijzigingen op de werf.
Vooral de korte bouwtijd is interessant. Het geheel wordt enkel geassembleerd, niet ‘gemaakt’ ter plaatse.

Marble Moon

De vloerisolatie werd uitgevoerd d.m.v. 55 cm Geocell glasschuim granulaten; een product dat voor 100% bestaat uit gerecycleerd glas en onbeperkt hergebruikt kan worden. Glasschuim-granulaten zijn vochtresistent, temperatuurongevoelig, thermisch isolerend en capillair onderbrekend. De granulaten zijn hierdoor uitermate geschikt als thermische isolatielaag in direct contact met volle grond of drainagelaag.
EURABO is verdeler voor de Belgische markt.

Marble Moon

Bij de buitenwanden werden KVH (45x240) cassetten op de CLT gemonteerd. Deze werden ingeblazen met Steico Zell houtvlokken, ecologisch verantwoord, FSC gecertificeerd en volledig recycleerbaar. Het bekwam de ÖKO-testscore Sehr Gut.
Aan de buitenzijde van de Steico Universal houtvezelplaat vinden we een Fraké FSC ThermoDUR decoratief gevellatwerk.
Uiteraard vindt u al deze producten in het EURABO aanbod.

Marble Moon

Als eerste in België combineerde Eurabo CLT met betonkernactivering in de vloeren.
Zoals voor het gehele gebouw is het CLT paneel aan de onderzijde meteen de afwerkingslaag (ruwbouw = afbouw). De bovenliggende betonlaag werd gepolierd en vormt de directe vloer in het sanitair en de technische bergingen. Om akoestische reden vinden we in de vergaderzaal en polyvalente ruimte tapijt.
Het beton slaat de koelte van de nacht op en staat die in de loop van de dag geleidelijk aan af (inertie). Een geothermische warmtepomp doet de rest.

Marble Moon

Het dak werd opgebouwd met houten Novatop Element prefab cassettes, die veel lichter zijn dan de CLT panelen, maar eveneens in 1 beweging ruwbouw en afwerking combineren. De onderzijde heeft het zelfde uitzicht als de CLT panelen en krijgt een analoge verder afwerking.

Marble Moon

Als dakisolatie werd 22 cm kurkplaten voorzien, vervaardigd uit de blanke korrels van de kurkeikschors. Het ontschorsen gebeurt in cycli van 9 jaar, tot de boom ongeveer 150 jaar oud is. De kurkeik ondervindt hiervan geen hinder. Door de hoge CO2-opslagcapaciteit van kurkeikbossen draagt de winning van kurkisolatie eveneens bij tot de klimaatbescherming. Kurkeikbossen maken deel uit van een uniek en biodivers ecosysteem waar meerdere in Europa bedreigde dier- en plantensoorten voorkomen. Kurk is 100% recycleerbaar. Als dakdichting werd een mechanisch bevestigde kunststof dakbedekking Debigum Vaeplan V gekozen, die bij afbraak gedemonteerd en gescheiden kan worden.

Marble Moon

De raamopeningen op de zuid- en oostzijde zijn bescheiden van afmeting. Verder bewaken de gestuurde lamellen buitenzonweringen het zomercomfort.
De grote ‘vitrine’ glaspartij is zuiver noord; behoeft geen zonnewering en is altijd ‘doorkijkbaar’.
Al het buitenschrijnwerk is FSC gelabeld.

Marble Moon
Woema!
Marble Moon

INTERIEUR

Het volledige interieur werd in essentie uit het zelfde basismateriaal vervaardigd: vuren hout. Dit onder de vorm van diverse producten: CLT panelen en Novatop Element cassettes, Binderholz drielaagse meubelpanelen, massief balken voor de vliesgevel, gelamelleerde Duo-balken voor de kaders van de glazen scheidingswanden (FSC of PEFC gecertificeerd).
Alle oppervlakken werden in één beweging geschuurd en afgewerkt, met een watergedragen milde loog als houtbescherming tegen verdonkering en vergeling.

De werkvlakken werden voorzien van lino. Dit natuurlijk product werkt antistatisch, voelt warm aan en is prima onderhoudbaar. Zowel burelen, balie als lage kasten werden op analoge wijze afgewerkt waardoor er een mooie harmonie in interieur ontstaat.

Marble Moon

Op de verdieping wordt contactgeluid en nagalm gereduceerd door het tapijt. In de vergaderzalen werden gordijnen aangebracht om bepaalde gesprekken in privacy te kunnen laten doorgaan, maar ook de nagalm te beperken. In het landschapskantoor en verkoopruimte werden Novatop Acoustic absorberende panelen en baffels voorzien.

Marble Moon
Marble Moon

OMGEVINGSAANLEG

De omgevingsaanleg vertrekt net zoals de gebouwen vanuit een heldere organisatie; scheiding van klanten & leveranciers, overdekt laden en lossen, doorrijdend verkeer mogelijk maken, goede zichtbaarheid op laad- en loszones & parking vanuit het kantoor, fietsenstalling mooi in zicht van de klanten,…

Het gebroken lijnenspel in de noodzakelijk betonverharding, creëert een zachte en natuurlijke sfeer. Lichte glooiingen in de verharding zorgen voor een natuurlijke afwatering naar de naastliggende groenzones waardoor het regenwater niet in de rioleringen verdwijnt, maar het grondwater wordt aangevuld .

Woema!

In het kader van een opleiding masterclass adviseur biodiversiteit in bedrijven, werkte Katrien Van Petegem een inrichtings- en beheersplan voor de site uit. Hierin werd zoveel mogelijk gepoogd om de natuurwaarden uit de omliggende gebieden te integreren in de site en dus maximaal ingezet op flora en fauna typerend voor de streek. Grondsamenstelling, aanwezige beplanting en historische kaarten werden onderzocht.

Er werd bewust gekozen voor een natuurlijke look, waarbij kruiden alle kansen krijgen. Er werden verschillende zones voorzien voor bloemrijk grasland, spontane begroeiing, streekeigen bomen met ondergroei,… Alles werd uitgewerkt via een zacht transitieschema over 3 jaar: maaien, afvoeren en inzaaien om elke vorm van pesticiden te vermijden.

Het bufferbekken kreeg zachte taluds waardoor oeverleven kan ontstaan. Parkeerplaatsen werden voorzien in grasdallen. Er is een fijne picknick plek voorzien met plukfruit.
Oordeelkundig opgehangen nestkastjes ondersteunen de gierzwaluw en dwergvleermuis. Ook nestgelegenheden voor insecten werden voorzien (dood hout, insectenhotel,…).

De afsluiting werd achter de klantenzone geschoven waardoor het kantoor niet ‘op slot achter een hek verscholen wordt’, en de site zich open en uitnodigend presenteert. De omgevingsaanleg creëert zo een aangenaam kader voor klant- en werknemer.