Luc Roymans


PLAATS

 • BE | O-VL | DRONGEN GENT

PROGRAMMA

 • nieuwbouw | residentieel | eengezinswoning

OPDRACHTGEVER

 • particulier

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • architectuur
 • studies technieken
 • studies energie
 • EPB-verslaggeving

STATUS

 • voorlopige oplevering: 2016

ENERGIE

 • beschermd volume: 1'027 m³
 • bruto vloeroppervlakte: 299 m²
 • E-peil: 43 (alstoen norm maxE54)
 • K-peil: 35 (alstoen norm maxK40)
 • EPB-energiekengetal verwarming: 33.09 kWh/m².jr
 • Ugemiddeld (incl buitenschrijnwerk): 0.41 W/m²K
 • luchtdichtheid n50: 0.94 h-1
 • zonwering: Fc-waarde 20%
 • ventilatie: sysD tegenstroom; zomer-bypass; inregelrapport
 • verwarming en sanitair warm water: geothermische warmtepomp

PUBLICATIES

Luc Roymans

WONEN IN DE ASSELS

De Assels is gelegen tussen Drongen en Afsnee, tussen twee Leie-armen en de Ringvaart.
Het meersenlandschap bestaat hoofdzakelijk uit soortenrijke graslanden, doorweven met sloten.
Het gebied is voor gemotoriseerd verkeer slechts via één toegangsweg bereikbaar. Door de eilandsituatie is het gebied relatief dunbevolkt en ontwikkelde er zich geen industriële activiteit. De talrijke overstromingen in het verleden zorgden er ook voor dat de landbouwactiviteit, voornamelijk extensieve veeteelt, in het gebied altijd beperkt bleef. Circa de helft van de Assels bleef ‘natuur’; de andere helft omvat enkele woonkernen. In de 20ste eeuw werd er de woonwijk ‘de Drie Leien' gebouwd.

Als resultaat van planologische bescherming is de versnippering in de Assels door bewoning en weekendhuisjes inmiddels tot stilstand gebracht. Wonen kan er enkel nog onder strikte voorwaarden.
(Ver)bouwen in overstromingsgevoelig gebied kan enkel als dit waterrobuust gebeurd
. Wie hier iets meer over wenst te lezen, verwijzen we graag naar ons project DRIELEIEN_0506. DENC!-STUDIO bouwde immers een jaartje eerder het huis van de buren (hier tevens te zien op de foto's).

Luc Roymans
Luc Roymans
Luc Roymans
Luc Roymans
Luc Roymans