denc-studio


PLAATS

  • BE | W-VL | Geluwe

PROGRAMMA

  • residentieel - cohousing

OPDRACHTGEVER

  • Leiedal

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • masterplanning op site niveau
  • architectuur

GUNNING

  • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd

STATUS

  • schetsontwerp

NIEUWSBERICHTEN

Geluwe is een dorp.
Dit wil zeggen een hoofdknik op straat, een praatje in de supermarkt, buren op de koffie en een geliefde familiariteit tussen bewoners van het dorp.
Wie in een dorp gaat wonen, kiest bewust om te leven dichtbij het platteland, dichtbij buren en dichtbij Vlaams erfgoed.
De keuze om een cohousingsproject te organiseren in de oude jongensschool in het hart van het dorp, is een mooie stap in het verder ontwikkelen van het dorp en dorpsgevoel.

denc-studio

Door middel van teksten, beelden en referenties hebben we ons enthousiasme overgebracht alsook onze ervaring en bekwaamheid geïllustreerd met betrekking tot het ontwerpen van cohousingprojecten.
In plaats van een enkel ‘sluitend-masterplan-van-de-oude-stempel’ te poneren, hebben we er bij de kandidatuurstelling voor gekozen om een plan van aanpak en enkele masterplanningstools toe te lichten. Aan de hand van een reeks ontwerpvarianten en fictieve personages, duidden we de gelaagdheid van de opdracht.

We zijn verheugd dat de ons ontwerpteam werd geselecteerd.
In de komende maanden zullen de scenario's verder worden uitgewerkt in een participatie/co-creatie-traject. We zien uit naar de SAMEN-werking.

denc-studio
denc-studio
denc-studio