In 2019 rinkelde de schoolbel voor het laatst in de jongensschool van Geluwe, deelgemeente van Wervik.
Veel Geluwnaren hebben een emotionele band met het leegstaande schoolgebouw. Logisch dat de herontwikkeling ervan hen dan ook enigszins zorgen baart.
Dat is Wervik niet ontgaan en daarom koos het stadsbestuur ervoor een samenwerking aan te gaan met intercommunale Leiedal. Die heeft de nodige ervaring met de herontwikkeling van sites met erfgoedwaarde en met trajecten waarbij omwonenden nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingsplannen.

De stad en Leiedal kiezen in de eerste plaats voor een project van ‘samen bouwen’.
Dat betekent dat een groep gezinnen van de jongensschool een besloten woonerf maakt, samen met de stad en de intercommunale.
De school wordt dan opgesplitst in wooneenheden met, waar dat kan, collectieve faciliteiten zoals parkeerplaatsen, een fietsenstalling, tuinberging etc.
Om samen met de kandidaat-bewoners de puzzel te kunnen leggen werd Gemeengoed als trajectbegeleider aangesteld.

denc-studio

De architectenkeuze verliep via een getrapte procedure.

Een long-list van een 10-tal architectenbureaus met ervaring in gelijkaardige projecten (samen bouwen, co-housing, hergebruik van erfgoed) werden uitgenodigd om zich via portfolio kandidaat te stellen.

In overleg met Leiedal en de stad koos de startersgroep kandidaat-bewoners vijf bureaus met wie zij in gesprek wilden gaan. Ter selectie werd gekeken naar de ervaring of affiniteit met (1) erfgoedaspecten in een ontwerpopdracht, (2) de collectieve dimensie van bouwen en wonen (co-creatie als proces, co-housing als woontype ...) en (3) het werken binnen een dorpse context (schaal, materialiteit...). Verder belangrijk waren procesbereidheid, pragmatische houding, luisterbereidheid, oog voor compromis en ruimte bieden voor co-creatie.

Finaal werden drie ontwerpers uitgenodigd om, na plaatsbezoek en tegen een vergoeding, een concept uit te werken.
Het concept werd aanzien als de stap vóór schetsontwerp: een eerste aanzet ter verdere participatieve uitwerking tot voorontwerp.
Als evaluatiecriteria werden meegegeven: (50%) stedenbouwkundige en architecturale vertaling en uitwerking, (25%) de procesparticipatie en (25%) de prijs.

DENC-STUDIO kwam als laureaat uit de bus.

denc-studio