denc-studio

WE SHAPE OUR BUILDINGS; THEREAFTER THEY SHAPE US (Winston Churchill)

Het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) kocht een eenheid binnen de iconische reconversie van de oude kunstacademie en voormalige brandweerkazerne (uitgewerkt door Robbrecht & Daem, Marie-José Van Hee, Dierendonck-Blancke, ECTV en Callebaut Architecten).

Het betreft een casco; één met beperkingen.
De voordeur is moeilijk te vinden, de beschikbare vloeroppervlakte is bescheiden tegenover het programma en ook het terras is klein.
De technieken – elektriciteit, water, verwarming en ventilatie – komen tot aan de unit, maar moeten verder worden uitgewerkt in de ruimte zelf.

Spoort deze plek wel met de ambities van het NAV? Natuurlijk wel!
Beperkingen scherpen de creativiteit aan. Ze dwingen ons grenzen te verleggen en out-of-the-box te denken.
We zien ondermeer kansen in flexplekken, dubbelgebruik en stapelen in de hoogte.
Zonder beperkingen geen mogelijkheden; zonder randvoorwaarden geen architectuur.

denc-studio

Het pand en de ligging bieden de kans om een kantoorruimte te creëren die aangenaam en inspirerend werkt.
Een werkomgeving die past in een hedendaagse bedrijfsvoering, het personeel tegelijk motiveert en rust geeft.
De nieuwe stek moet de bezoekers (stakeholders, onze leden en bestuursleden; architecten, ingenieurs en binnenhuisarchitecten, overheden; zowel ambtenaren als politici) warm onthalen en duidelijk maken waar zij als vereniging voor staan.

WALK THE TALK

In de zoektocht naar een architect werd een getrapte wedstijd uitgeschreven.
Gezien het NAV geregeld kritiek uit op de overdreven eisen bij mededingingsprocedures, diende de netwerkorganisatie hierbij uiteraard zelf faire en relevante gunningscriteria te hanteren.

Het NAV voegde de daad bij haar woord en illustreerde wat voorbeeldig opdrachtgeverschap kan inhouden.
Het volledige bestek (aanstellingsprocedure + programma van eisen) telde nauwelijks 9 bladzijden.
De doorlooptijd van de offertefase duurde niet langer dan 3 weken.
De gevraagde visienota moest zich beperken tot maximum 1400 woorden en 10 beelden. Uitgewerkte ontwerpen zouden worden geweerd.
Er werd een professionele jury aangesteld en de geselecteerde kandidaten worden verloond voor hun inzet.

denc-studio

A SMALL STEP FOR MAN, A GIANT LEAP FOR NAV & DENC-STUDIO (ontleend aan Neil Armstrong)

In 2013 kreeg DENC-STUDIO uit handen van het NAV de eerste Jo Crepain Award uitgereikt voor “meest beloftevolle architectenkantoor”.
Nu, tien jaar later, willen we graag illustreren de trofee te hebben verdiend.
We willen illustreren dat architecten méér zijn dan producenten van mooie plaatjes en weldegelijk ook technisch onderlegd zijn, duurzaamheid evenwichtig weten te integreren, alsook budget en planning weten te bewaken.

We zijn dan ook verheugd die kans te krijgen. Het NAV duidde DENC-STUDIO aan als laureaat. Yes!

We schreven in met een team van generalisten en specialisten.
Zowel scherp analytisch vermogen als creativiteit waren in alle deelaspecten van onze kandidatuur terug te vinden.
Hierbij staat creativiteit niet synoniem voor experiment.
Noch het NAV, noch DENC-STUDIO kunnen zich een “trial and error” aanpak permitteren. De gehele sector kijkt over onze schouders mee.