De gemeente Merelbeke wenst op de site Hebbelynck (gelegen tussen de Hundelgemsesteenweg, Kerkstraat en Sportstraat) een gemengd project te realiseren: wonen in combinatie met een levendige plint.

De site vormt een belangrijke schakel binnen een groter netwerk van publieke ruimte. De centrale ligging en beeldbepalende plaats vereisen een kwalitatieve kernversterkende ontwikkeling.
Het ambitieniveau is hoog. De gemeente ziet met het project een uitgelezen kans om een duurzame wijk te creëren waarin leefkwaliteit centraal staat: een voorbeeldproject dat de toon zet voor toekomstige duurzame ontwikkelingen.

De kwaliteit van de nieuwe architectuur en de belevingswaarde van het openbaar domein worden bepalend voor de nieuwe centrumfiguur. Tot samenhang van het geheel werd voorafgaand een masterplan en beeldkwaliteitsplan opgemaakt door ontwerpbureau BUUR, alsook een kwaliteitsplan voor het openbaar domein door SUM.
Structurerend voor het nieuwe openbaar domein is de reeds bestaande Oost-West verbinding voor voetgangers en fietsers: deze wordt opgewaardeerd en vormt een belangrijke as die het centrumgebied (kerk, handel langs de Hundelgemsesteenweg, administratief centrum) met de sportvoorzieningen ten westen van het projectgebied. Het publieke karakter van deze ‘functionele’ verbinding moet wel gecombineerd worden met de nodige privacy en rust voor de bewoners. Het is hier niet de bedoeling om een groot centraal plein te creëren, maar eerder een verblijfsplek die vooral op de bewoners gericht is.

In de zoektocht naar een Private Partner werd een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgeschreven.
Enkel deelproject Noord en het nieuwe openbare domein maken deel uit van de opdracht.
In een eerste ronde (selectiefase) mochten belangstellende ondernemers een aanvraag tot deelneming indienen. In een tweede ronde (gunningsfase) mochten de geselecteerde kandidaten een offerte indienen.

Veneco verzorgde de plaatsingsprocedure, begeleidde het proces en trad op als advies verlenende instantie in de beoordeling van de kandidaten.

Matexi Projects nv en Matexi Oost-Vlaanderen nv stelden zich kandidaat.
De maatschap Team Kampvuur, een samenwerkingsverband van Architecten- en studiebureau DENC-STUDIO met Dhooge & Meganck Architectuur, werd gevraagd de architectuur te behartigen. Studio Basta verzorgt het landschapsontwerp.

We zijn verheugd te mogen aankondigen als laureaat van de competitie te zijn aangeduid.

Polygon