Trots mogen we aankondigen dat de sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant cvba, met het oog op de vervangbouw van 28 woningen in complex 806-807 (Papaartstraat, Bloemenlaan en Jan Hallezlaan) te Sint-Amands, TEAM KAMPVUUR heeft aangesteld als ontwerper.

denc-studio

Voorafgaand door de huisvestingsmaatschappij gevoerd onderzoek heeft aangetoond dat de bestaande woningen niet geschikt zijn voor renovatie naar hedendaagse comfort- en energie-eisen. Bovendien stemmen de woningtypes niet langer overeen met de huidige behoefte.

denc-studio

Ons ontwerpteam wil de identiteit van de wijk versterken. We zullen het reeds aanwezige groen beter betrekken bij het wonen en samenleven. Architecturaal vinden we kwaliteiten in de bestaande materialisatie en geveldetailleringen.

denc-studio
denc-studio

TEAM