POM West-Vlaanderen uitte de ambitie een demonstratiecentrum te realiseren rond circulair beton; op dezelfde site als het Provinciaal centrum voor duurzaam bouwen ACASUS. De programma's zijn compatibel.
Het Concrete Circularity Center heeft als doelgroep alle bouwgerelateerde actoren in Vlaanderen in de breedste zin (van materiaalproducenten over gebruikers tot voorschrijvers en eindklanten), met het oog op een effectieve doorstroming van de onderzoeksresultaten van kennisinstellingen zoals WTCB en KULeuven.

Na te zijn weerhouden in een eerste selectieronde, diende DENC-STUDIO in april 2022 een projectvoorstel in. Dit werd in de navolgende onderhandelingsfase juni 2022 nog wat bijgesteld. Tijdens het voorbije bouwverlof werden we aangeduid als laureaat.

Om inzake duurzaamheid écht een verschil te kunnen maken, moeten we niet alleen zelf ons beste beentje voorzetten, maar ook anderen inspireren om dat te doen. “No method is more effective than a good example”.
Naar onze mening moet het Concrete Circularity Center niet alleen de technische circulariteit van beton onderzoeken, maar zou het zelf ook inzake architectuur een voorbeeld moeten kunnen stellen. In navolging van ACASUS zou het Concrete Circularity Center particulieren alsook bedrijven en overheden moeten kunnen inspireren door middel van haar eigen vestiging, als ervaringsdeskundige.