denc-studio

Na het bouwverlof van 2021 startte de afwerkingsfase van het openbaar domein.
Nu deze werken zijn afgerond, werd tijdens het Sint-Niklase Rode Loper Weekend de officiële opening van DE VAKSCHOOL georganiseerd.

Veertien jaar na de definitieve sluiting van de schoolpoorten, vinden we hier nu een kernversterkend project.
De reconversie vormt een belangrijke schakel binnen een groter netwerk van publieke ruimte.
Het gebied is georganiseerd rond drie pleinen die zijn opgehangen aan een belangrijke doorsteek voor fietsers en voetgangers.

denc-studio

Naast zo'n 60 woongelegenheden herbergt de site ondermeer ook de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, alsook een uitbreiding van de Schouwburg.
Centraal in het Scharniergebouw liet de stad Sint-Niklaas twee multifunctionele lokalen realiseren waar zowel bewoners als verenigingen gebruik van kunnen maken.

denc-studio

Met de afwerking van het openbaar domein wordt het project nu ten volle in gebruik genomen.
De pleintjes zijn aan elkaar verwant, maar genieten wel een eigen karakter. Kroon op het werk is een waterpartij op het grootste plein.

denc-studio

Een volgende stap is de restauratie van de historische poort in de Collegestraat.
Om het werfverkeer door te kunnen laten, diende een deel van de muur te worden gesloopt. Elke steen werd genummerd en zorgvuldig gestockeerd.
De brandweer testte met haar grootste voertuig inmiddels met succes de doorgang.