denc-studio

DE STELLINGEN RUIMEN STILAAN PLAATS

De stellingen maken stilaan plaats voor de porches en actieve koppen.
We zien de eerste witte en groene stalen kolommen en balken.
Het groen metalen profiel in de gevel is klaar om de houten roostering te dragen.

HET BELANG VAN DE TUSSENPLEK

Een overdekt terras, ook porch genaamd, zal een tussenstap vormen tussen de private woningen en de collectieve tuin.

Deze zone zal zeer belangrijk worden in de ervaring en beleving van het thuis komen en thuis zijn.
Enerzijds zal ze een plek vormen die de bewoners buffert: niemand zal vlak voor het raam passeren tenzij die de intentie heeft om op bezoek te komen.
Anderzijds zal de zone toelaten om vanuit de persoonlijke leefsfeer uit te kijken naar de collectieve tuin, de spelende kinderen, de buren.

De porch zal de bewoners elke dag weer 'verwelkomen'. De buitenplek kan immers naar eigen wens worden gepersonaliseerd.
De bewoners zullen niet thuis komen aan een anonieme deur, maar in een tussenplek die reeds deels vertelt wie er woont.

De fysische lay-out van het ontwerp zal zo spontane ontmoetingen tussen bewoners aanmoedigen, maar tegelijk ook rekening weten te houden met de nood aan privacy.

DE ACTIEVE KOPPEN

We onderscheiden 3 woonblokken van rijwoningen. Op de kop situeren zich de appartementen. Deze zullen hun toegang vinden via een buitentrap.

De constructies waarin zich de buitentrappen bevinden, krijgen op het gelijkvloers ook tellers en een collectieve fietstalling. Bovenliggend zullen ze de terrassen van de appartementen dragen. Gezien het samengaan van diverse functionaliteiten, worden ze de ‘actieve koppen’ genoemd.

Qua materialisatie zijn de actieve koppen verwant aan de porches. Vormelijk staan ze in verbinding.

denc-studio

Het masterplan en de architectuur zijn de vruchten van TEAM KAMPVUUR, een samenwerkingsverband van het architecten- en studiebureau DENC-STUDIO en DHOOGE&MEGANCK ir-architecten. DAIDALOS-PEUTZ bewaakt de akoestische uitdagingen.