denc!-studio

Om de sequentie aan diverse bouwentiteiten wat tot een geheel te kunnen binden, werd een metalen constructie ontworpen vóór de jongens- en meisjesschool.

De structuur is natuurlijk méér dan een esthetisch bindmiddel. Voor een belangrijk aandeel woningen van de meisjesschool is de blikvanger direct ook de toegang en vluchtweg. In, onder en tussen de witte balken en kolommen zullen we in de toekomst terrassen vinden.

denc!-studio

Vandaag is de eerste fase in opbouw. De geprefabriceerde elementen klikken als een meccano bouwsysteem in elkaar.
De bestaande bomen worden beschermd.

Bij de keuze van profielen en verbindingen werd in belangrijke mate rekening gehouden met onderhoudsvriendelijkheid.

denc!-studio
denc!-studio