denc!-studio

In 2008 verlieten de laatste leerlingen de voormalige school.
In 2013 werd, op basis van een bouwhistorisch onderzoek, zowat de helft van de site beschermd als monument.
In 2016 startten de uitbreidingswerken van de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans.
In 2018 startten de werkzaamheden aan de verschillende woongedeelten.
In 2021 verwelkomen we de eerste bewoners op de site.

denc!-studio

In het ‘Loftgebouw’ en boven de collectieve atelier- en workshopruimtes van het scharniergebouw vinden we bescheiden koopwoningen.

Het als monument geklasseerde Fabrieksgebouw wordt gerestaureerd tot sociale koopwoningen. Elke woning heeft in het historisch gedeelte de leefruimte, trap en wintertuin met zicht op het indrukwekkende tongewelf (op de verdieping). De andere ruimtes (keuken, slaapkamers, badkamer, toilet, berging …) situeren zich in een aanbouw in houtskeletbouw aan de achterzijde. Elke woning heeft ook een eigen stadstuin en toegang tot de gemeenschappelijk fietsenberging.

denc!-studio

Na het zomerverlof 2016 kreeg het project een nieuwe wending.

Ondermeer door een V/T-foutje in het RUP, was gaandeweg in het dossier duidelijk geworden dat werkelijk iedere vierkante meter zou moeten worden aangesneden om alsnog 12 woongelegenheden op het terrein te krijgen.
Logistiek en financieel werd een uitvoering door één enkele huisvestingsmaatschapij als opportuniteit naar voor geschoven.
Er werd een nieuwe planning opgemaakt en de plannen werden herwerkt. Er kon relatief vlot een administratieve consensus worden gevonden tussen de betrokken partijen.

denc!-studio

Het nieuwbouwproject mocht een ietwat hedendaagse architectuur uitstralen, maar moest wel zijn geïnspireerd op en refereren naar de historische context in het algemeen en de waardevolle gevels in het bijzonder. Zonder het detail in de specifieke uitwerking te schuwen, toont het ontwerp respect voor het gevoelig decor.

Typologisch schakelen zich duplexwoning boven op rolstoelgebruik gerichte simplexwoningen.
Alle woongelegenheden hebben een eigen voordeur: de simplexwoningen adresseren zich aan het plein, de duplexwoningen worden ontsloten via een collectieve buitengaanderij.

denc!-studio

De onderfundering van de omgevingsaanleg fungeerde tijdens de bouwfase als werkvloer. Binnenkort start de uitvoering van de publieke ruimte.