havana + denc!-studio

KONEKT

KONEKT schreef een ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ uit voor ontwerpdiensten tot de afbraak van het pand gelegen in de Koning Boudewijnstraat 39-51 te Gent en de nieuwbouw van een KONEKT-inclusiehub.

Maar liefst 25 ontwerpteams dienden een aanvraag in tot deelneming. In de selectiefase werden 5 kandidaten weerhouden:

  • AgwA cvba en a&t architecten bv
  • URA Yves Malysse Kiki Verbeeck bv
  • ZAmpone Architectuur cvba en Overal Architectuur cvba
  • Havana architectuur bv en Denc!-studio bv
  • De Smet Vermeulen architecten bv

LAUREAAT

Op basis van de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria adviseerde de beoordelingscommissie om de ontwerpopdracht te gunnen aan de combinatie HAVANA en DENC!-STUDIO.

De Raad van Bestuur volgde de beoordelingscommissie.

Inzake de disciplines masterplanning, architectuur en interieurarchitectuur, integrale duurzaamheid en EPB-verslaggeving, hebben de architectenbureaus HAVANA en DENC!-STUDIO samen de gepaste ervaring en slagkracht in huis.
Versterking werd gezocht m.b.t. stabiliteit (LAMBDA-MAX), technieken (TECH-3) en akoestiek (DE FONSECA).

Wij zien deze opdracht als een uitdagend en boeiend project waar we met veel enthousiasme zullen aan mee helpen bouwen.
Het resultaat moet exemplarisch zijn!

We hebben hiertoe een concreet plan van aanpak uitgewerkt; niet generiek maar specifiek op maat van KONEKT.
Om ons naar best vermogen te kunnen inleven in de werking van KONEKT, stelden we voor om met het ontwerpteam eens enkele dagen mee te draaien.
Omdat niet iedereen hetzelfde ruimtelijk voorstellingsvermogen heeft, zullen we in verdere ontwerpfase werkmaquettes gebruiken ter illustratie. De betrokkenen zullen het project reeds kunnen beleven, vooraleer het gebouwd is. In functie materiaalkeuze en uitwerking detaillering, willen we het ‘onzichtbare zichtbaar’ maken door een aantal mock-ups te (laten) vervaardigen.
Gebruikershandleidingen zullen méér zijn dan een dik bundel technische fiches in een krom taalgebruik.
Na realisatie zullen we meewerken aan het uitdragen van het inclusief gedachtegoed.

havana + denc!-studio