Mechelen Klimaatneutraal streeft tegen 2030 naar een vermindering van de CO2 uitstoot met 40%. De stad Mechelen daagt scholen en verenigingen uit om een steentje bij te dragen aan deze missie en subsidieert nu reeds voor de vijfde maal twee klimaatinvesteringen.

Gumm is dit jaar één van de winnaars van 'Paraat voor het Klimaat''.

Gumm (of cohousing Gummarushof) is het eerste cohousing-project in Mechelen en situeert zich in en rond het oude schoolcomplex in de Kerkhoflei.
Het project heeft al van bij de start ambitieuze klimaatambities: van omgang met waterschaarste tot groene mobiliteit.
Er wordt niet enkel ingezet op compact wonen, ruimtes en spullen delen, maar ook in het zoveel mogelijk zelf en hernieuwbaar invullen van de energiebehoeften.
Zo investeert de burgerlijke maatschap Gummaar ondermeer in zonnepanelen, een geothermisch warmtenet en vloerverwarming in de kerk.
De Stad Mechelen subsidieert 35’500€; 6’000€ wordt opgehaald via crowdfunding.

Het duwtje in de rug wordt in dank aanvaard.