denc!-studio

Kerken dwingen respect af door hun functie als godshuis. Ze waren lange tijd het kloppend hart van de gemeenschap en bepalen tot op vandaag door hun grootsheid en architectuur het gezicht van het dorp of de wijk. Door ontkerkelijking verliezen heel wat van de gebouwen nu hun oorspronkelijke functie.

De Stad Eeklo schreef in 2017 een wedstrijd uit in de zoektocht naar een ontwerper die een buitenschoolse kinderopvang wou onderbrengen in de Sint-Jozefkerk. DENC!-STUDIO kwam als laureaat uit de bus.
Meer dan vroeger hebben kinderen nood aan een warm nest, een thuishaven, een plek van rust maar ook een plek die uitnodigt tot actie, experimenteren en exploratie. Een gebouw moet kinderen de gelegenheid geven om al hun persoonlijke competenties te ontwikkelen. Het was een uitdaging om al deze diverse activiteiten en sensaties een plek te geven in respect tot het erfgoed.

Zaterdag 31 oktober hebben de Stad Eeklo en de werking van de Buitenschoolse Opvang een nieuwe kinderopvang voorgesteld met de naam @bij.

Normaliter zou dit gepaard zijn gegaan met een groots gebeuren, maar het COVID19 strooide wat roet in het eten.
‘Maar van uitstel geen afstel; er komt nog een opening met veel volk, een echt feest. Verborgen gebreken en faillissementen van onderaannemers probeerden nog stokken in de wielen te steken, maar van de tegenslagen werden we alleen maar sterker. Het resultaat mag gezien worden, een parel van een kinderopvang, met zekerheid de mooiste van Vlaanderen’
, aldus de trotse schepen Ann Van den Driessche, bevoegd voor ondermeer kinderopvang.
Ook de Claraparochie is verheugd dat de ontwijde Sint-Jozefkerk een zinvolle herbestemming kreeg mét bovendien een sociale functie.

Eenvoud siert; we zijn slechts te gast.