De gemeenteraad van WACHTEBEKE keurde in haar zitting van 27 september 2018 een selectieleidraad goed ter verkoop van twee van haar bouwgronden (samen 5'540 m²) gelegen aan de Melkerijstraat. Dit ter realisatie van woningen met verhuurverplichting aan een Sociaal VerhuurKantoor (~SVK).

denc!-studio

Na een selectieronde, onderhandelingsfase, gunningsfase en Best and Final Offer, werd de opdracht toegewezen aan INCLUSIO.

INCLUSIO is een vastgoedbeleggingsmaatschappij met een uitgesproken sociaal oogmerk, die als doel heeft om op lange termijn voor de zwakkere bevolkingsgroepen kwalitatieve betaalbare huisvesting te voorzien. INCLUSIO investeert private middelen en doet hiermee aan 'Impact Investing'. De sociale en ethische kenmerken van deze strategie werden in 2015 bekroond door een 'B-Corp' label.
REVIVE is mede-oprichter van INCLUSIO en vervulde binnen de wedstrijdfase de rol van klankbord en adviseur.
DENC!-STUDIO werd aangetrokken als architect.
Ons team overtuigde de jury dat densiteit en kwaliteit geen communicerende vaten hoeven te zijn. Meerwaarde zochten en vonden we in collectiviteit en inclusiviteit.

Hiertoe werd OAK TREE PROJECTS betrokken. OAK TREE PROJECTS bouwt actief aan een betaalbare en inclusieve samenleving voor volwassenen met een zorgbehoefte. OAK TREE PROJECTS werd eind 2019 nog verkozen tot 'radicale vernieuwer'.
De procedure werd in goede banen geleid door VENECO.

Met dit project werpen het SVK, INCLUSIO én OAK TREE PROJECTS zich op als nieuwe woningbouw-providers.