RADICALE VERNIEUWER

Tegen 2030 moet Vlaanderen 40 procent minder CO2 uitstoten. Willen we die klimaatdoelstelling halen, dan moeten vanaf nu de vrome beloftes in concrete daden worden omgezet.
de STANDAARD ging samen met de SOCIALE INNOVATIEFABRIEK op zoek naar RADICALE VERNIEUWERS voor een betere wereld en een leefbare planeet.

RADICALE VERNIEUWER zijn is een exclusiviteit en dan volgen bewonderende blikken, tonnen enthousiasme en gegarandeerde media-aandacht. Dat is de belangrijkste prijs van deze wedstrijd.
De jurywinnaar, publiekswinnaar en winnaar van de klimaattroffee kunnen rekenen op extra artikels en radio interviews bij de mediapartners. Alle Radicale Vernieuwers krijgen begeleiding op maat voor de verdere uitwerking of begeleiding bij hun vernieuwing. Ze krijgen een begeerde plaats op een Acceleratiedag, waar de Sociale InnovatieFabriek op maat van de vernieuwingen experten verzamelt die helpen.

Onder leiding van Jan Hautekiet koos de jury uit 200 inzendingen de 10 Radicale Vernieuwers van 2019.
Proficiat aan de winnaars!

Nu is het aan u: stem op www.destandaard.be/radicalevernieuwers (tot zondag 15 december, 18 uur) op jouw favoriet!

VERNIEUWERS ZOEKEN EN VINDEN ELKAAR

Reeds van bij haar oprichting profileerde DENC!-STUDIO zich als een leergierige en veranderingsbereide ‘vernieuwer’; niet gericht op een veilige (windstille) kern maar eerder op de dynamiek van de randen (het windveld).
In 2013 won DENC!-STUDIO de eerste editie van de Jo Crepain awards als meest beloftevolle starter (<40jr).
Innovatie stelt ons in staat ‘anders’ dan de anderen te zijn. Onze bevragende, innoverende en grensverleggende attitude is ons wezenskenmerk.

Vanuit die ingesteldheid zoeken en vinden we ook geregeld collega vernieuwers.
We willen bij deze dan ook ook twee RADICALE VERNIEUWERS, waar we eerder contact mee onderhielden en/of projecten voor uitwerkten, even extra onder de aandacht brengen.

OAK TREE PROJECTS helpt mensen met autisme, een mentale of motorische beperking aan een woning.

Voor die doelgroep is een voltijdse job en volledig zelfstandig wonen een brug te ver, en een woning huren of kopen is moeilijk. Oak Tree Projects bouwt telkens één inclusiewoning in een ruimer cohousing project van 10 tot 40 woningen. De woningen zijn bedoeld voor volwassenen die begeleid zelfstandig wonen en een zorgbehoefte hebben. De inbedding in een cohousing project biedt een verhoogde kans op interactie met de buren mét en zonder zorgvraag.

Steun mede-oprichter en bestuurder Danaë Van den bossche en haar collega’s.

WOONCOOP helpt startende gezinnen die aan een betaalbare ‘coöperatieve’ woning.

Alle bewoners van de woning worden aandeelhouder en huren bij henzelf, waardoor de kostprijs lager ligt. Er wordt niet gespeculeerd met de woning, ze wordt duurzaam gebouwd en binnen wooncoöperaties wordt het aangemoedigd dat mensen een woning betrekken op maat van hun woon- en werksituatie. Wooncoop realiseerde al 11 projecten, met in totaal 130 bewoners en 299 aandeelhouders.
Hier leest u meer.

Steun mede-oprichter, bestuurder en medewerker Karel Lootens en zijn collega’s.