denc!-studio

BOTTOM-UP

Eind 2017 wisten een aantal buurt bewoners zich te organiseren en begin 2018 zag het buurtactiecomité VTEX Tsjing Tsjang het levenslicht.

In februari 2018 werd een participatietraject opgestart met een delegatie uit de buurt en in maart 2018 werd een buurtinformatieavond met bevraging gehouden.
Na deze informatieavond werd er een werkgroep opgericht met vertegenwoordiging van de buurt, het SOK en de Stad KORTRIJK. Dit resulteerde in een zogenaamd vlekkenplan.
Op basis van dit vlekkenplan stelde MATEXI, in samenspraak met de werkgroep, ons architecten- en studiebureau DENC-STUDIO aan ter uitwerking van een nieuw masterplan.

DENC-STUDIO luisterde naar de grieven van de diverse belanghebbenden, verkende de lokale context en analyseerde diverse scenario’s.
DENC-STUDIO zag het als een uitdaging het vastgelopen dossier te ontgrendelen.

In november 2019 verklaarden de buurtverenigingen VTEX Tsjing Tsjang, Chiro Hestia en vzw Red-Side zich, onder voorwaarden, akkoord met Masterplan 19.

MASTERPLAN 19

denc!-studio

Het masterplan voorziet in het noordwesten van de site grootteorde 35 nieuwe woongelegenheden in een mix van naast elkaar staande, geschakelde en gestapelde typologieën.
De architectuur zal zich niet afkeren t.a.v. de open ruimte, maar er zich juist ten volle naar richten. Het groen wordt identiteitsdrager, bindmiddel en aantrekkingspool.
Het VETEX stadspark zal plaats bieden voor sport, spel én experiment
. De bestaande Engelse tuin krijgt een opfrissing en wordt geïntegreerd in het stadspark.
De Stad KORTRIJK hecht veel belang aan open ruimte en zal 1’350’000€ bijdragen voor de aanleg van het park en het behoud van het centrale gebouw.

denc!-studio

Nadat Blueberry Hill zich in september 2019 terugtrok, drong een koerswijziging m.b.t. het zogenaamde Middengebouw zich op.
Het masterplan voorziet in de sloop van de meest noordelijke gebouwvleugel, die alzo centraal op de site plaats weet vrij te maken.
De resterende vleugel zal zijn eigenheid kunnen behouden maar wel wat verbeteringswerken ondergaan. Een nieuwe dakdichting moet ongewenste schade kunnen tegengaan, betonherstel moet de structuur kunnen vrijwaren, leuningen moeten de veiligheid kunnen verhogen. De kenmerkende daklichten lijken ons de moeite om te vernieuwen.
Het gelijkvloers wordt
een opengewerkte ‘buurthal’; een nieuwe vloer zal de multifunctionele inzetbaarheid ten goede komen.

denc!-studio

De bewoners van de nieuwbouwwoningen zullen de auto niet letterlijk voor eigen deur kunnen parkeren, maar wel binnen de VETEX site op wandelafstand in een ingegroende parkeerhaven. Deze parkeerhaven met toegang vanuit de Pieter De Conincklaan zal de nieuwe bewoners voorzien in een parkeerratio van 1:1.
Twee parkeerhavens aan de Veldstraat en Vaartstraat richten zich dan weer op kortparkeren, buurtbewoners, bezoekers, deelwagens en gebruikers met een mobiele beperking.
De mobiliteit op de site zelf, stelt de zachte weggebruiker prioritair.

Nu ook de stadscoalitie (Team Burgemeester, sp.a en N-VA) haar steun verleende tijdens haar vergadering maandag 3 februari, kan de bredere buurt worden geïnformeerd en bevraagd. Een nieuwe stap kan worden gezet.

BUURTAVOND

De Stad KORTRIJK en de werkgroep zullen het masterplan presenteren op een buurtavond op 26 maart in het Poortgebouw aan de Pieter de Conincklaan.
Nadien zal het plan verder uitgewerkt worden voor uitvoering. Hierbij zal de participatie met de buurt en de werkgroep worden verdergezet.
Naast de vormgeving van de woningen zal inspraak mogelijk zijn bij het ontwerp van het stadspark en de buurthal.
De start van de uitvoering is voorzien in 2022. Eind 2024 moet de site volledig klaar zijn.

denc!-studio

Luisterbereidheid, ontwerpend onderzoek, participatie, geduld en respect liggen aan de basis van de vorderingen.
DENC-STUDIO dankt ontwikkelaar MATEXI, de Stad KORTRIJK, het SOK, de diverse buurtverenigingen en burgers voor hun inbreng.

FOCUS WTV