denc!-studio

Op zondag 15/12/2019 organiseerde het wijkteam in het V-TEX Poortgebouw de ‘Warmste Markt’. Iedereen die wou kon er een standje opzetten om iets te verkopen voor de ‘Warmste Week’. Er werd voorzien in randanimatie en een foodmarktje i.s.m. ‘KortRijk Aan Culturen’.

De opbrengst gaat naar ‘Vaart Sint-Vincentius Kortrijk’. De Vaart is een organisatie, bestaande uit een 25-tal vrijwilligers, die instaat voor voedselbedeling aan minderbedeelden in de Kortrijkse regio.

DENC!-STUDIO ging een bezoekje brengen en bracht wat sfeerbeelden mee naar kantoor.

denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio

Nadat Blueberry Hill zich 18/09/2019 terugtrok, drong een koerswijziging m.b.t. het zogenaamde Middengebouw zich op.
DENC!-STUDIO is op vandaag niet de architect van het gebouw, maar kan via haar masterplan wel richting geven.

denc!-studio

Door de meest noordelijke gebouwvleugel te slopen, zou centraal op de site plaats kunnen vrij komen.
De resterende vleugel heeft nood aan verbeteringswerken. Een nieuwe dakdichting moet ongewenste schade kunnen tegengaan, betonherstel moet de structuur kunnen vrijwaren, leuningen moeten de veiligheid kunnen verhogen.
De kenmerkende daklichten lijken ons de moeite om te vernieuwen.

denc!-studio

Het gelijkvloers zien we als een opengewerkte ‘buurthal’. Een nieuwe betonplaat zou de multifunctionele inzetbaarheid ten goede komen.
De graffiti hoeft voor ons niet te verdwijnen; ze vormt ondertussen een stukje DNA van de plek.

denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio

Het masterplan voorziet in het noordwesten van de site grootteorde 35 nieuwe woongelegenheden. Het aanbod zou een mix moeten worden van naast elkaar staande, geschakelde en gestapelde typologieën.
De architectuur van de woningen mag zich niet afkeren t.a.v. de open ruimte, maar kan er zich juist beter ten volle naar richten. De sociale controle vanuit de woningen op de open ruimte moet van die aard zijn dat een zeker zelfregulerende gebruik wordt aangemoedigd. Het groen wordt identiteitsdrager, bindmiddel en aantrekkingspool.
De formelere 'Engelse tuin' moet beter bij de site worden betrokken, wat niet wegneemt dat er voldoende ruimte voor sport, spel én experiment moet blijven.

De bewoners van de nieuwbouwwoningen zullen de auto niet letterlijk voor eigen deur kunnen parkeren, maar op wandelafstand in een ingegroende parkeerhaven. De mobiliteit op de site, stelt de zachte weggebruiker prioritair.

Inmiddels verklaarden de Buurtverenigingen VTEX Tsjing Tsjang, Chiro Hestia en vzw Red-Side zich, onder voorwaarden, akkoord met het ‘DENC!-STUDIO masterplan 19’. We hopen dat het stadsbestuur mee stapt in het verhaal.

denc!-studio